2018. július 19. csütörtök
Emília, Esztella

Holnap
Illés
napja lesz.
Facebook
Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, a következő engesztelő nap az Isteni Irgalmasság Templomban 2018. augusztus 10-én lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Fiataljaink beavató szentségekben részesültek

A tavasz a szentségekben való első részesedés ideje a mi plébániáinkon. Idén sem történt máshogy.

2017. május 28-án a Zalakomári Plébánia szervezésében Zalakomárban volt a bérmálás. A délután 16 órakor kezdődő szentmisét Varga László kaposvári megyéspüspök atya celebrálta. A szentmise prédikációjában örömét fejezte ki, hogy Urunk Mennybemenetele ünnepén szolgálhatja ki ezt a szentséget a fiatalok részére. Gondolatait három szó köré csoportosította, melyet az apostolok is megéltek, és nekünk is jó nem elfelejtenünk: bizalom, küldetés és tanítvánnyá levés. Jézus megbízott bennük és küldetést adott az apostoloknak, aki tanítvánnyá lettek. Köszönjük a főpásztor szolgálatát!

Összesen 18 bérmálkozó volt, 5 fiú 13 leány, akik közül két fő felnőtt is volt. A bérmálkozók főleg Zalakomárból voltak, de Zalakaros, Galambok, Kisrada, Zalaszabar és Pécs is képviseltette magát.

2017. június 4-én a galamboki templomban volt a település lelki ünnepe, amikor is 13 gyermek, 8 fiú és 5 leány, először részesülhetett a szentáldozás kegyelmeiben. A Szentlélek az, aki az igazság lelke, aki felismerteti velünk, mi a jó és mi a helyes. Az elsőáldozók életében erre már megvan a lehetőség, hogy önállóan és tudatosan döntsenek a jó mellett.

A gyermekek többnyire galambokiak, 3 zalaszentjakabi és 1 zalakomári kivételével.

2017. június 11-én pedig Zalakomárban találkozhattak először gyermekeink a Szentostyában velünk lakó Krisztussal. A Szentháromság az a közösség, amelybe a keresztény ember a megdicsőüléskor különös módon fog bekapcsolódni. Ezt a közösséget itt a földön kezdjük el ápolni és kiépíteni a Jézussal való közösség megélésben is. Jézussal tudunk beszélgetni az imádságban, találkozni Vele az eukarisztikus jelenlétben a templomainkban, amelyeket ősink hite szakított ki a földi mindennapjainkból azért, hogy helyet adjon ezzel Istennek a mindennapokba.

21 fő 13 fiú és 8 leány volt elsőáldozó, akik közül 1 zalamerenyei volt.

Köszönjük a szülőknek a szíves együttműködést, a templomok munkatársainak és segítőinek pedig a liturgikus események igényes megtörténésében való segédkezést. Bízunk benne, hogy mindannyiunk lelki javát növelte ezen eseményeken való részvétel. Kívánjuk a fiataljainknak, hogy a megkapott kegyelmekkel együttműködve legyenek az Egyház jó tagjai és egykor a Mennyország még jobb lakói a szent életük jutalmaként!