2023. március 27. hétfő
Hajnalka, Alpár

Holnap
Gedeon, Johanna, Hanna
napja lesz.

Galambok

A GalambokiPlébánia alapítása 1806-ra datálható előtte a Zalakomári Plébánia filiája volt. A templomának titulusa Urunk Mennybemenetele, amelynek ünnepe húsvét VII. vasárnapja. Galambok „okleveleinkben 1230-tól fordul elő. Temploma a hódoltság alatt elpusztult. A török kiverése után a vidék kegyura az óbudai prépostság, majd a Központi Szeminárium volt. A plébániáját 1802-ben alapították. Ebben az időben épült, 1801-1808 között a barokk stílusú műemlék jellegű temploma. Oltárképe és a szentély freskó, Dorfmeister mester munkája. Tíz regiszteres orgonáját 1899-ben építették. Jelenlegi harangjait (609kg és 151kg) 1926-ban vásárolták.” (Forrás RÓMAI KATOLIKUS PÜSPÖKI HIVATAL KAPOSVÁR, Kaposvári Egyházmegye névtára 2003., Kaposvár 2003. Szerkesztette: Fliszár Béláné, a helytörténeti részeket Marics József állította össze. A továbbiakban rövidítve: Névtár)

 

Ajánlott irodalom:CSABAI, B., Galambok, Galambok 2011. (A terjedelmes és részleges helytörténeti munka a helyi önkormányzatnál szerezhető be.

Urunk Mennybemenetele Templom

 

Plébánia épület

A Galamboki Plébánia papjainak névsora

                                 (Pfeiffer János: A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630-1950) püspökei,
                                  kanonokjai, papjai. München 1987. alapján)

 

Sorszám: Név: Beosztás: Évek:
1 Horváth Ádám plébános 1788-1789.
2 Marton Imre plébános 1802-1809.
3 Németh István plébános 1809-1842.
4 Farkas György plébános 1842-1885.
5 Juk József plébános 1885-1923.
6 Kreutzer Ferenc plébános 1924-1964.
7 Schuszter Lajos Dr. plébános 1964-1996.
8 Szi-Márton János plébános Zalakomár 1996-2000.
9 Varga Péter plébános 2000-2010.
10 Háda László Dr. plébános 2010-2014
  Háda László Dr. plébános Zalakaros 2014-
       
1 Németh István káplán 1809
2 Boros Ferenc ideiglenes adminisztrátor 1842
3 Pethő János káplán 1879-1882.
4 Gerstner Ignác káplán 1884-1985.
5 Koronczay István Ödön káplán, adminisztrátor 1923
6 Bognár L. Pál káplán 1927-1928.
7 Vaskúti József káplán 1929
8 Góczán Zoltán káplán 1929-1931.
9 Párdányi Emil Dr. káplán 1931
10 Nagy György Dr. káplán 1932-1933.
11 Horváth Árpád káplán 1933-1934.
12 Vörös László káplán 1934
13 Meisl István káplán 1935
14 Muzslay László káplán 1934-1935.
15 Varga Lajos káplán 1936-1937.
16 Burkus Pál Dr. káplán 1936-1937.
17 Karvas József káplán 1939-1940.
18 Czibik József káplán 1941-1942.
19 Temesi József Dr. káplán 1959-1960.
20 Schuszter Lajos Dr. káplán 1959-1963.
20 Schuszter Lajos Dr. plébános helyettes 1963-1964.
       
1 Nagy Károly János helyben született 1755. dec. 14.
2 Takács János Dénes OSB Dr. helyben született 1922. júl. 5.