2018. április 23. hétfő
Béla

Holnap
György, Debóra
napja lesz.
Facebook
Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, a következő engesztelő nap az Isteni Irgalmasság Templomban 2018. április 13-án lesz. Vendégünk Fliszár Károly zalaszentbalázsi főesperes lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Nagyböjti lelkigyakorlat menete 2018

A nagyböjti lelkigyakorlatos szentmisék rendje a plébániánkon:

2018. márc. 7. szerda      17,00 Zalakomár plébániatemplom Szentmise előtt 16,15- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

18,00 Balatonmagyaród templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

2018. márc. 8. csütörtök  17,00 Galambok plébániatemplom Szentmise előtt 16,15- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmise után betegek kenete.

2018. márc. 9. péntek       15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom gyónási lehetőség

17,00 Szentmise prédikációval.

2018. márc. 10. szombat  14,30 Garabonc templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

15,30 Zalamerenye templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

16,30 Kisrada templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom Szentmise előtt gyónási lehetőség.

Vendégünk Németh József kéthelyi plébános lesz.

A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, kérjük a hívek együttműködését!

2018. márc. 11. vasárnap 08,00 Zalaszentjakab templom Szentmise előtt 07,30- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket ezen alkalmakra,

hogy a nagyböjti készületünk lélekemelőbb lehessen!

Ne feledjük el: Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!

 

Adventi lelkigyakorlat 2017.

Az idei évben az adventi lelkigyakorlat a következőképpen lesz megtartva:

2017. dec. 06. szerda                           17, 00 Balatonmagyaród szentmise prédikációval előtte 16,30- gyónási lehetőség

                                                      18,00 Zalakomár plébániatemplom szentmise prédikációval

2017. dec. 07. csütörtök                       17,00 Galambok szentmise prédikációval előtte 16,30- gyónási lehetőség

           18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom szentmise prédikációval

2017. dec. 08. péntek                           15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom gyónási lehetőség

                                                      17,00 Szentmise prédikációval

2017. dec. 09. szombat                        14,30 Garabonc gyónási lehetőség és szentáldozási lehetőség

                                                      15,30 Zalamerenye szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség

                                                      16,30 Kisrada, mint Zalamerenye

                                                      18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság, mint Zalamerenye

Vendégünk Szász Gyula murakeresztúri plébános lesz.

A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, kérjük a hívek együttműködését!

2017. dec. 10. vasárnap                       07,30 Zalaszentjakab gyónási lehetőség

                                                      08,00 Zalaszentjakab szentmise

 

Kérjük a Kedves Híveket, hogy éljenek a lelkigyakorlat adta lehetőséggel és végezzék el a karácsonyi szentgyónásukat annak érdekében, hogy lélekemelőbb lehessen a reánk köszöntő ünnep. Kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a legszentebb Oltáriszentséget lelkünk tiszta állapotában vehetjük magunkhoz illendően, ezért is kívánunk lehetőséget adni a szentgyónás elvégzésére.

Adventi koncertek Zalakaros Isteni Irgalmasság templomban 2017.

2017. december 3. vasárnapi szentmisét követően Kollonay Zoltán orgona koncert

2017. december 10. vasárnapi szentmisét követően Zalakarosi Női Kar ádventi áhítata

2017. december 16. szombati szentmisét követően Seven Houses Gospel Choir & Band koncert

Teréz Missziós találkozó Zalakomárban

Nem bérmálás, elsőáldozás és nem temetés híre töltötte meg 2017. szeptember 30-án a zalakomári plébániatemplomot, hanem papokért imádkozó nép. A franciaországi Bruno Thévenin atya kezdeményezésére jóváhagyott „A Gyermek Jézusról Nevezett Szent Teréz Imamisszió”, röviden Teréz Misszió országos X. jubileumi találkozóját látta vendégül a Zalakomári Plébánia, a korábbi plébános Szí-Márton János szándékának megfelelően. Az eseményre 41 településről érkezve a szervezőkkel együtt, mintegy ötszáz ember vett részt a tartalmas programon, amelyben papokért imádkoztak a jelenlévők. A 9-10 óráig tartó rózsafüzér imádságot követően Thévenin atya tartott előadást. 9-11 óráig a híveknek gyónási lehetőséget hat atya biztosított, majd 11 órakor Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek főcelebrálása mellett ünnepelhettük a szentmisében közöttünk is megtestesülő Krisztust. Az érsek atya a prédikációban felidézte Kis Szent Teréz lelkületét, rámutatva arra is, hogy az életszentség eléréséhez nem mindig a hosszú élet vezet, mivel többen is fiatalon váltak szentté a történelem során.

Az ebédszünetet követően Bakos Rafael OCD tartott előadást a helyben született Tiszteletreméltó Marton Marcell atya életéről, majd 15 órától az irgalmasság rózsafüzérét imádkozhatták el a jelen lévők, miközben Thévenin atya elmélkedett. Az imádságot követően személyenkénti áldásra került sor, akár az Oltáriszentséggel, akár a szentek ereklyéivel, az ő közbenjárásukat is kérve.

A rendezvényt a Bonum Tv élőben közvetítette és a Zalai Hírlap is cikket fog készíteni. Köszönjük munkájukat!

A szervezésben külön köszönetet kell mondanunk Zalakomár Polgármesteri Hivatalának, akik sokat segítettek mind az előkészület, mind a lebonyolítás, megvalósításában. Köszönjük mindazoknak, akik kétkezi munkájukkal idejüket és energiájukat nem kímélve bármilyen módon is segítették az ünnepi esemény megtartását. És természetesen, nem utolsó sorban köszönjük mindazoknak, akik eljöttek, és fontosnak tartják, hogy a papokért imádkozzanak.

Medugorje

Sokak vágya valósulhatott meg, amikor is augusztus 28-án korán reggel kelhetett fel, hogy elérje a buszt, amelyen egészen Medugorje-ig utazhatott, mint zarándok. Az öt napos zarándoklatot Fodor Balázs diakónus úr szervezte a hívek kérését meghallgatva, és támogatva. A zarándokok a szokásos Kishegy és Krizsevác imádsággal történő meghódítása mellett a Cenakolo Közösség, valamint a leányanya otthonba is látogatást tettek a medugorjéről szóló előadás mellett, valamint apró kikapcsolódásként Monstar és egy közeli vízesés meglátogatásával üdülhettek fel a lelki programok után. Természetesen részt vehettek az esti szentmiséken és a szentségimádásokon, ahol embertömegek tudtak jelen lenni a közöttünk jelen lévő Krisztust ünnepelve. Olyan jó lenne nem elfelejteni, hogy a legutolsó kicsiny templomban is ugyanaz a fölséges és csodálatos Krisztus van jelen, aki maga köré engedi jönni a létükben éhező és szomjazó gyermekeit, mint Medugorje-ben, ahol a tömegek teszik ezt meg. Érdekes, hogy ott nem számít a túlságosan meleg, nem számít az adott nyelven nem értés. Sokat kell tanulnunk Krisztus szenvedéséről, hogy megértsük az üzenet lényegét: „Ha tudnátok mennyire szeretlek benneteket, sírnátok örömötökben”.

Zalakaros Szent Anna búcsú

Az idei évben végre meg tudtuk ülni a Szent Anna búcsút Zalakaros régi templomában július 30án vasárnap délután 5 órai kezdettel. A kis templom zsúfolásig megtelt, mivel egy évvel korábban a templom alászigetelési munkái miatt nem tudtuk megtartani a búcsút. Az ünnepi szentmisét Kelemen István zalaszabari plébános mutatta be.

Az ünnepre készülve, az idei év tavaszán és nyarán, a tavalyi alászigetelést követően, a templom belső felvizesedett vakolata le lett javítva és le lett festve. Így a templom végre látogathatóvá vált a nagyközönség előtt is. A felújítást a plébánia önerőből végeztette el, hogy ezzel is megnyugtassa Zalakaros hívő népét az irányában, hogy a Szent Anna templom sincs elfelejtve. Természetesen a felújítás nem jelenti azt, hogy a templom kész lenne, de tűzoltó jellegű megoldással látogatható legalább. A templom a nyár végéig minden nap nyitva lesz, hogy bárki betérhessen egy kicsit megpihenni, imádkozni, Szent Anna közbenjárását kérni.

XX. jubileumi alkalommal imatáborok

Idén is megrendezésre kerültek az egyházmegyei imatáborok 2017.július 30. és augusztus 5.-e között, amelyek közül kettő plébániáink területén került megtartásra. A homokkomáromi felsős korosztály mellett Galambokon a plébánián az alsós korosztály, Garaboncon a volt iskolaépületben pedig a középiskolás és egyetemi korosztály vehetett részt a tábor programjain. A szervezők, mint mindig, a lelki élmények megélése mellett a tartalmas kikapcsolódás lehetőségét is biztosítják a táborozóknak. A három korosztály közösen Homokkomáromban ülte meg a jubileumi eseményt, a huszadik évfordulót, ahol Varga László megyéspüspök celebrált ünnepi szentmisét.

Galamboki hegyi búcsú

Az idei évben is megrendezésre került Sarlós Boldogasszony ünnephez közel eső vasárnapon, ebben az évben pont napján, július 2-án, a hegyi búcsú. A gitáros szentmisében Göndics János somogysámsoni plébános mutatott be szentmisét, aki a prédikációjában az édesanyai méltóságról szólt hozzánk. A rendezvényünkön részt vett Kovács István galamboki református lelkész is, aki ugyancsak röviden szólt az ünnepi összejövetelen jelenlévőhöz.

A szentmisét követően vidám hangulatú vendéglátáson vehettek részt a jelenlévők, akik egyben adományaikkal a Galamboki Plébániát is támogatták.

Gyászhír

Fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatjuk, hogy PÉK PÁL ny. plébános életének 67., áldozópapságának 40. évében, 2017. június 8-án elhunyt.

Az atya életútja: Született: Ajka, 1950. október 27. Pappá szentelték: Veszprémben 1977. június 23-én. Káplán: Balatonfüred 1977-78, Ajka Jézus Szíve 1978-82. Plébános: Gyulakeszi 1982-85., (oldallagosan ellátta Vigéndpetendet 1982-85), Nagyrada 1985-2010 (Zalamerenye oldallagos ellátásával 1985-2002.) Nyugalomban: 2010-2017.

Lelki üdvéért 2017. június 29-én csütörtökön, 11 órakor mutatunk be szentmisét az ajkai Jézus Szíve plébániatemplomban, majd a szentmise után helyezzük örök nyugalomra az ajkai régi temetőben.

Köszönjük meg Istennek, hogy egy negyed évszázadot adott életéből a mi plébániánknak is. Ez alatt sok lelket vitt Isten irgalmas arca elé és mutatta be a lelkek javára a megannyi érdemszerző szentmisét. Kívánjuk papi életét a mennyei liturgiába való bekapcsolódás öröme koronázza. Kérjük a híveket, hordozzák elhunyt lelkipásztorukat imáikban és bocsássák meg mindazt, amivel esetlegesen megbántotta Önöket! Irgalmas szeretetünk legyen érdemünk a Mennyben!

Nyugodjék békében!

Fiataljaink beavató szentségekben részesültek

A tavasz a szentségekben való első részesedés ideje a mi plébániáinkon. Idén sem történt máshogy.

2017. május 28-án a Zalakomári Plébánia szervezésében Zalakomárban volt a bérmálás. A délután 16 órakor kezdődő szentmisét Varga László kaposvári megyéspüspök atya celebrálta. A szentmise prédikációjában örömét fejezte ki, hogy Urunk Mennybemenetele ünnepén szolgálhatja ki ezt a szentséget a fiatalok részére. Gondolatait három szó köré csoportosította, melyet az apostolok is megéltek, és nekünk is jó nem elfelejtenünk: bizalom, küldetés és tanítvánnyá levés. Jézus megbízott bennük és küldetést adott az apostoloknak, aki tanítvánnyá lettek. Köszönjük a főpásztor szolgálatát!

Összesen 18 bérmálkozó volt, 5 fiú 13 leány, akik közül két fő felnőtt is volt. A bérmálkozók főleg Zalakomárból voltak, de Zalakaros, Galambok, Kisrada, Zalaszabar és Pécs is képviseltette magát.

2017. június 4-én a galamboki templomban volt a település lelki ünnepe, amikor is 13 gyermek, 8 fiú és 5 leány, először részesülhetett a szentáldozás kegyelmeiben. A Szentlélek az, aki az igazság lelke, aki felismerteti velünk, mi a jó és mi a helyes. Az elsőáldozók életében erre már megvan a lehetőség, hogy önállóan és tudatosan döntsenek a jó mellett.

A gyermekek többnyire galambokiak, 3 zalaszentjakabi és 1 zalakomári kivételével.

2017. június 11-én pedig Zalakomárban találkozhattak először gyermekeink a Szentostyában velünk lakó Krisztussal. A Szentháromság az a közösség, amelybe a keresztény ember a megdicsőüléskor különös módon fog bekapcsolódni. Ezt a közösséget itt a földön kezdjük el ápolni és kiépíteni a Jézussal való közösség megélésben is. Jézussal tudunk beszélgetni az imádságban, találkozni Vele az eukarisztikus jelenlétben a templomainkban, amelyeket ősink hite szakított ki a földi mindennapjainkból azért, hogy helyet adjon ezzel Istennek a mindennapokba.

21 fő 13 fiú és 8 leány volt elsőáldozó, akik közül 1 zalamerenyei volt.

Köszönjük a szülőknek a szíves együttműködést, a templomok munkatársainak és segítőinek pedig a liturgikus események igényes megtörténésében való segédkezést. Bízunk benne, hogy mindannyiunk lelki javát növelte ezen eseményeken való részvétel. Kívánjuk a fiataljainknak, hogy a megkapott kegyelmekkel együttműködve legyenek az Egyház jó tagjai és egykor a Mennyország még jobb lakói a szent életük jutalmaként!

 

Zarándoklatot szervezünk Medugorjeba

2017. augusztus 28. - szeptember 1-ig zarándoklatot szervezünk Medugorjebe. A zarándoklat részletei a sekrestyékben illetve a plébánián találhatók. Várjuk az érdeklődöket!

Programtervezet 2017

2017. április 13-17. Nagyheti és húsvéti szertartások rendje a szentmisék alkalmi menüpontja alatt találhatók.

2017. április 22. Zarándoklat Szeged Isteni Irgalmasság Konferencia

2017. május 13. Buszos zarándoklat Kaposvárra püspökszentelésre

2017. május 28. du. 16 óra Zalakomár bérmálás. Varga László megyéspüspök atya bérmál.

2017. június 4. 9 óra Elsőáldozás Galambokon

2017. június 11. 9 óra Elsőáldozás Zalakomárban

2017. szeptember 30. Zalakomár X. Országos Szent Teréz Missiós Találkozó.

Nagyböjti lelkigyakorlat menete 2017-ben

A nagyböjti lelkigyakorlatos szentmisék rendje a plébániánkon:

 

2017. ápr. 5. szerda        18,00 Balatonmagyaród templom, előtte 17,15- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

19,00 Zalakomár plébániatemplom, Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

2017. ápr. 6. csütörtök   18,00 Galambok plébániatemplom, Szentmise előtt 17,15- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

19,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom Szentmise előtt gyónási lehetőség.

2017. ápr. 7. péntek         15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom gyónási lehetőség 17,00 Szentmise prédikációval.

2017. ápr. 8. szombat      15,30 Garabonc templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

16,30 Zalamerenye templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

17,30 Kisrada templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

19,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom Szentmise előtt gyónási lehetőség.

 

Vendégünk Németh József balatonfüredi kisegítő lelkipásztor lesz.

A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, kérjük a hívek együttműködését!

2017. ápr. 9. vasárnap            08,00 Zalaszentjakab templom Szentmise előtt 07,30- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

 

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket ezen alkalmakra,

hogy a nagyböjti készületünk lélekemelőbb lehessen!

 

Ne feledjük el: Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!

Plébániát szeretnénk építeni

A Zalakarosi Plébánia az idei évben új plébániát szeretne építeni, hogy méltó helyen, méltó épületben tudjuk szolgálni a hívek lelki igényeit. Az építéshez kérjük, hogy ha teheti, járuljon hozzá Ön is!

Angelico Atyával rajzoltunk

2017. március18-án a galamboki és zalakomári hittanosainkkal találkoztunk Angelico Atyával, azaz dr Stift Zoltánnal, szombathelyi egyházmegye börtönlelkészével. Az atya együtt rajzolt a gyerekekkel és miközben rajzolt az ének szövege teljesen követte a rajzot. A gyerekek megkérdezték őt miért hívják Angelico Atyának. Ő válaszában azt monda, hogy amikor hitoktatott kezdett el rajzolni. Az Angelico egy angyal. Azt mondta, a fiatalok mondták, hogy más nyelven is értsék, ezért lett Angelico. Mindegyik gyermeknek miután bemutatta a rajzolást személyesen is lerajzolta az angyalt és alá is írta nekik. Hittan könyvekben és szentképeken is megtalálhatók az ő rajzai. Nagyon közvetlen volt a gyerekekkel. A gyerekeknek nagyon tetszett és nagyon jól érezték magukat. Egyenként is, miközben rajzolta a gyerekeknek az Angelico angyalt, bármelyik gyerkőc bármit kérdezhetett tőle és szívesen válaszolt is a kérdésekre.

Győri Bernadett hitoktató

Balatonszemesen jártunk 2017

2017. február 18-án a zalakarosi, galamboki és zalakomári bérmálkozásra készülő fiatalokkal Balatonszemesre utaztunk ifjúsági találkozóra. A program Roca Daniel atya tanításával kezdődött, aki a szentmise fontosságáról beszélt nekünk. Bizony tanulságosan jegyezte meg, hogy mennyi okot kitalálunk, mi emberek, ami miatt elmulasztjuk a szentmisét. Nem csak a gyerekek, de a felnőttek is. Elmondta még, hogy mi mindig valaki külföldi sztárt tartunk példaképnek, legyen az akár focista, popsztár, csak egy valakit nem akarunk példaképül utánozni Jézus Krisztust. Felolvasta Jézus levelét, ami nagyon mélyen megérintette a fiatalokat. Utána is többen mondták. Következett a szentségimádás és a szentmise. Ebéd után lesétáltunk a Balaton partra. Délután szabadabb programok következtek. Közös játék és táncház. Nagyon sok lelki élménnyel gazdagodva tértünk haza.

Győri Bernadett hitoktató

 

Veszprémben jártunk

2017. január 26-án két busszal, több mint 80 fő indult útnak, hogy Veszprémben megnézze a Mária evangéliuma rockoperát. A modern feldolgozás ellenére is segített bennünket Szűz Mária személyének megértésében. Az előadást követően ellátogattunk a veszprémi Regina Mundi plébániatemplomba, ahol szentmisén vettünk részt. A templom egyik hajója tele volt zarándokokkal, így mindnyájunknak úgy tűnhetett, hogy a templom zsúfolásig megtelt zarándokokkal. László Dezső plébános úr bemutatta a templomot és történetét egyaránt. A szentmisét követően hazafelé indultunk.

Ökumenikus imahét

Az idei évben is megszervezésre került az ökumenikus imahét az alábbi beosztás szerint.

 

2017.01.16. (hétfő) 18,00 óra

Galamboki Református Gyülekezeti Terem

Dr. Háda László

plébános

2017.01.17. (kedd) 18,00 óra

Galamboki Református Gyülekezeti Terem

Deme Dávid

evangélikus lelkipásztor

2017.01.19. (csüt.) 18,00 óra

Zalakarosi Isteni Irgalmasság plébániatemplom

Kovács István

református lelkipásztor

2017.01.20. (péntek) 18,00 óra

Galamboki Plébániatemplom

Kovács István

református lelkipásztor

 

Sajnos a rossz idő nehezítette az alkalomra érkezőket, mégis családias hangulatban fejeztük ki összetartozásunk fontosságát.

Külön köszönjük Kovács István lelkész úrnak a szervezést a többi lelkésznek pedig a szolgálatát.

Az év eleji testületi ülésekről

Az idei évben is megtörténtek a szokásos év elejei egyházközségi testületi üléseink. Mint minden évben, elfogadtuk az elmúlt évi számadásokat és meghatároztuk az idei évi feladatainkat, terveinket. Az egyházi hozzájárulás mértékén két egyházközség változatott Zalakomárban 3.000Ft/fő/évre, Balatonmagyaródon pedig 2.500Ft/fő/évre emelkedett.

Az idei évben több feladatot jelöltek meg egyházközségeink testületei.

Zalakarosban az idei évben plébánia és közösségi ház építését szeretnénk elkezdeni, mellyel a Zalakarosi Plébániához tartozó oldallagos plébániák és fíliák lakói mellett az idelátogatók lelki igényeit is jobban ki tudjuk elégíteni. Ehhez a projekthez az összes testület egy egyszeri perselygyűjtést engedélyezett, amit előre fogunk meghirdetni, hogy mindenki, ha akar, hozzájárulhasson a létesítendő épület kiadásaihoz.

Folytatni szeretnénk a galamboki plébániaépület felújítását, hogy az itt táborozók egy megújult körülmények között tudjanak vendégeskedni, valamint a helyi közösségi rendezvényeknél is jó szolgálatot tegyen.

Zarándoklatot szeretnénk szervezni Medugorje-be szeptember hónap elején.

Zalakomárban kerül megrendezésre a Szent Teréz Misszió X. Országos Találkozója 2017. szeptember 30-án, amely alkalomkor papokért imádkozunk, hogy szolgálatukat Isten akarata szerint és az Ő hatalmas erejével tudják megtenni.

Természetesen, több más feladatot is megjelöltek a testületek, melyek akár későbbi programok, feladatok előkészítéséről is szóltak.

Adventi lelkigyakorlat 2016.

Az idei évben az adventi lelkigyakorlat a következőképpen lesz megtartva:

2016. dec. 07. szerda                     17, 00 Balatonmagyaród szentmise prédikációval előtte 16,30- gyónási lehetőség
                                                            18,00 Zalakomár plébániatemplom szentmise prédikációval

2016. dec. 08. csütörtök                 17,00 Galambok szentmise prédikációval előtte 16,30- gyónási lehetőség
                                                            18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom szentmise prédikációval

2016. dec. 09. péntek                     15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom gyónási lehetőség
                                                            17,00 Szentmise prédikációval

2016. dec. 10. szombat                  14,30 Garabonc gyónási lehetőség és szentáldozási lehetőség
                                                            15,30 Zalamerenye szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség
                                                            16,30 Kisrada, mint Zalamerenye
                                                            18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság, mint Zalamerenye

Vendégünk Arányi Zoltán Nagykanizsa Jézus Szíve Plébánia káplánja lesz.

A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, kérjük a hívek együttműködését!

2016. dec. 11. vasárnap                 07,30 Zalaszentjakab gyónási lehetőség
                                                            08,00 Zalaszentjakab szentmise

Kérjük a Kedves Híveket, hogy éljenek a lelkigyakorlat adta lehetőséggel és végezzék el a karácsonyi szentgyónásukat annak érdekében, hogy lélekemelőbb lehessen a reánk köszöntő ünnep. Kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a legszentebb Oltáriszentséget lelkünk tiszta állapotában vehetjük magunkhoz illendően, ezért is kívánunk lehetőséget adni a szentgyónás elvégzésére.

Szi- Márton János atya halálának első évfordulója

2016. november 30-án szerdán emlékeztünk meg Szi-Márton János atya halálának egyéves évfordulójáról a zalakomári plébániatemplomban az este hat órai szentmise keretében. A templom háromnegyedik telt meg mindazokkal, akik tisztelték és szerették korábbi lelkipásztorukat.

A szentmisén a jelenlegi plébános az elhunyt pap mivoltát méltatta, utalva mind a keresztelésben meghalásra és Krisztussal feltámadásra, mind pedig a papszentelésben történő halálra, mely jelenti meghalni a világnak és feltámadni az emberek szolgálatára. Minden egyes papban Krisztus jár közöttünk minden egyes emberi hibájával együtt, mert felszenteltségénél fogva Krisztus képmása a világban. Éppen ezért köszönjük Istennek mindazt a szeretetet, amelyet az elhunyt élt meg közöttünk és életünket segítette Isten nagyobb szeretetére.

Köszönjük a híveknek, hogy ilyen szép számmal imádkoztak a szentmisében elhunyt lelkipásztorukért! Kívánjuk, hogy adja meg az Úr elhunyt plébánosuknak az örök élet boldogását!

Lezárult Szentév

2016. november 20-án, Krisztus Király vasárnapján, Zalakaroson is bezárult a szentév. A délelőtt tíz órai ünnepélyes szentmisében a plébános a kereszten köztünk trónoló Krisztus képét állította elénk, aki ezen tettében nem csak kiengesztelő áldozat, hanem egyben az irgalom forrása is. Az a szeretet, amely az Ő tettében megmutatkozott örök reménnyel tölti el mindazokat, akik életük keresztjeit hordozzák. Az Ő elkötelezett szeretete, amely a kereszten megnyilvánult, a kapu az örök élet felé. Ő, aki felemelve, mindeneket magához vonzva akarja ajándékozni Isten kimeríthetetlen irgalmát nem csak a szentévben, hanem a múltban, a jelenben és mindaddig, amíg el nem jön megítélni a világot.

A szentmise áldozását követően elénekeltük a Te Deumot, hálát adva azért a nagy kegyért, amelyet templomunk és az azt meglátogatók a szentévben elnyerhettek. A szentmise végén a pápai himnuszt követően, a templomból való kivonuláskor pedig, kulccsal ténylegesen bezárásra került a kapu, mely a szentév alatt nyitva volt.

Hálát adunk a mindenható és irgalmas Istennek a szentév minden kegyelméért!

Mini irgalmas zarándoklat

2016. október 12-én folytattuk és beteljesítettük elhatározásunkat, hogy, igaz szűk körben, elzarándokoljunk a magyarországi Isteni Irgalmasság templomokba. Első állomásunk Galgagután volt, ahol a templomot Kovács László világi elnök úr mutatta be. A berceli plébániához tartozó filiális templom egy többvallású településen valósulhatott meg. A Mária zarándokútra eső templom kedvelt megállója a zarándokoknak, ahol ökumenikus imahetet is tartanak a téli időszakban.

A szentmisén, amelyet ott tartottunk, helyiek is részt vettek, sőt abban a megtiszteltetésben részesítettek minket, hogy süteményekkel halmozták el zarándoklatunk résztvevőit a szentmisét követően. A templomlátogatás után ebédeltünk Bercelen, majd pedig tovább vitt utunk Győr - Kismegyer felé, ahol a bencés apátság fennhatósága alatti Isteni Irgalmasság lelkészségen Bartók Ferenc OSB plébános úr fogadott minket és mutatta be templomát.

A puritánnak tűnő templom mégis átimádkozott és szimbólumaival emberközeli élményt ad a látogatóknak. A főoltár keresztje Krisztus és Isten emberszeretetének és irgalmának különleges megfogalmazása.

A szentmise után hazafelé hozott az utunk.

Örülünk, hogy sikerült a szentévben Magyarország összes Isteni Irgalmasság templomát meglátogatnunk, ezzel kifejezve örömünket is, hogy ezen irgalom kapcsol össze minket mindnyájunkat az Isten szeretetével.

 

Színházban és Székesfehérváron

2016. szeptember 29-én ötvenfős busszal vettünk részt székesfehérvári székesegyház látogatásán, ahol plébános úr fogadott bennünket. A szentmisét követően a templom rövid bemutatása következett. Bár a templom felújítás alatt áll, mégis jó volt tudni, hogy olyan helyen járhattunk, ahol a történelmünk sok jelentős eseménye történt.

A zarándoklat után Budapestre vitt utunk, ahol a Madách színházban A nyomorultak című előadást tekinthettük meg. A lelki kérdéseket feszegető mű örök érvényű kérdéseket feszegetett.

 

Szent Teréz Misszión

2016. szeptember 24-én nagybusszal zarándokoltunk a Szent Teréz Misszió IX. országos találkozóján. A zarándoklatot Szíva Sándorné szervezte, mivel a zalakomári hívek körében ő ennek a közösségnek a vezetője. A Zalakomáron körülbelül száz tagot számláló misszió célja, hogy papokért imádkozzanak bekapcsolódva az országos misszióba. Minden jelentkező kap egy keresztnevet, és a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy mindennap imádkoznak azért az atyáért, akinek a keresztnevét megkapták.

A zarándokcsoport lelki atyja Somogyi Imre nagyrécsei plébános volt, mivel a helyi plébánosnak elfoglaltsága volt azon a napon. A zarándoklaton főleg zalakomáriak és környékbeli hívek vettek részt.

Somogyi Imre plébános úr a találkozó szentmiséjét követően a zalakomári plébános nevében meghívta a híveket 2017-re a X. Szent Teréz Missziós találkozóra Zalakomárba. Az országos missziós találkozó szervezésnek ötlete egykori plébánosuk, Szi-Márton János atya vágya volt. Sajnos nem élhette meg ezt az ünnepi alkalmat, de bízunk benne, hogy égi közbenjárásával segít a rendezvény megszervezésében.

Somogyi Imre plébános úr az eseménnyel kapcsolatosan azt mondta, hogy számára lelki élmény volt egy olyan közösségbe belépni, ahol érezhetően mindenki szereti a papokat.

Köszönjük a szervezőknek, Imre atyának és a résztvevőknek, hogy papokért imádkoztak ezen a találkozón.