2022. január 21. péntek
Ágnes

Holnap
Vince, Artúr
napja lesz.
Facebook
Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy a következő engesztelőnap Zalakaroson 2022. január 14.-én lesz. Vendégünk Németh József kéthelyi plébános atya lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Ökomenikus imahét

A 2022. január 16-23-ig tartó ökumenikus imahétbe kapcsolódhattunk be 2022. január 18-án a Galamboki plébániatemplomban. A keleti keresztények által összeállított imafüzet alapján közösen imádkozhattunk reformátusok és katolikusok az egyházak egységéért. Az imahét alap evangéliumi szakasza a Szent Máté evangéliumából a napkeleti bölcsek hódolata. A liturgiában Bertók Dániel lelkész úr hirdette az igét. Gondolataiban Isten vezetéséről tett tanúbizonyságot, amely nem mindig egyenes, szenvedés mentes utat jelenthet az ember életében, mint a választott népnek sem. Mégis bizonyosságunk lehet abban, hogy előttünk halad, mint ahogy a kivonuláskor a nép előtt haladt, és mi reá hagyatkozhatunk. Meglátni a csillagát, mint a napkeleti bölcsek felismerték.

2022. január 21-én 18 órakor a Galamboki Református Imaházban lesz újabb ökumenikus imaalkalom.

Ádventi lelkigyakorlat 2021

Az idei évben az adventi lelkigyakorlat a következőképpen lesz megtartva:

2021. dec. 8. szerda                16,00 Balatonmagyaród szentmise prédikációval, előtte

                                                     15,15- gyónási lehetőség

                                                     17, 00 Zalakomár templom szentmise prédikációval, előtte gyónási lehetőség

2021. dec. 9. csütörtök           17,00 Galambok szentmise prédikációval, előtte

                                                     16,15- gyónási lehetőség

                                                     18,00 Garabonc szentmise prédikációval,

                                                      előtte gyónási lehetőség

2021. dec. 10. péntek             15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom gyónási lehetőség

                                                                                     17,00 Szentmise prédikációval

2021. dec. 11. szombat          15,30 Zalamerenye szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség

                                                    16,30 Kisrada, szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség

                                                    18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság, szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség

Vendégünk Nagy János nyugalmazott plébános lesz.

2021. dec. 12. vasárnap          07,30 Zalaszentjakab gyónási lehetőség

                                                     08,00 Zalaszentjakab szentmise

Vendégünk itt nem lesz.

A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, különösen azokon a napokon, amikor két vagy több szentmise van egymást követően, kérjük a hívek megértésését!

Kérjük a Kedves Híveket, hogy éljenek a lelkigyakorlat adta lehetőséggel és végezzék el a karácsonyi szentgyónásukat annak érdekében, hogy lélekemelőbb lehessen a reánk köszöntő ünnep. Kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a legszentebb Oltáriszentséget lelkünk tiszta állapotában vehetjük magunkhoz illendően, ezért is kívánunk lehetőséget adni a szentgyónás elvégzésére.

A tervezett szertartásrendet a koronavírus járvány felülírhatja,

kérjük, figyeljék a honlapunkat és a templomi hirdetéseket!

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Járványügyi rendelkezések

Hirdetjük a Kedves Híveknek, hogy minden bizonnyal a járványügyi helyzet romlása okán, a Kaposvári Egyházmegyében újra járványügyi korlátozások kerültek bevezetésre november 7-től. A hívekre vonatkozó részeket itt közöljük:

Varga László megyéspüspök 2021. november 7-étől az alábbi rendelkezéseket lépteti életbe a Kaposvári Egyházmegyében.

- Templomainkban a szentmiséken és egyéb liturgikus tevékenység során a maszk használata kötelező.

- A kézfogást a liturgiában mellőzzük!

- Akik felső légúti betegség tüneteit észlelik magukon (köhögés, tüsszögés, orrfolyás), ne menjenek templomba és közösségbe. Ebben az esetben rajuk, mint minden beteg esetében, a vasárnapi szentmisén való́ részvétel kötelezettsége alóli felmentés érvényes.

Az emberszeretet parancsa és az egymásért érzett felelősség ösztönözzön mindannyiunkat a fertőzések megelőzésére tett intézkedések következetes betartására! Imádkozzunk a járvány mielőbbi megszűnéséért!

(Forrás: Kaposvári Egyházmegye)

Miután a múlt héten nem volt hirdetve a hétvégi szentmisék alkalmával a jelen korlátozás, ezért aki nem értesült a rendelkezésről, azoknak természetesen nem róható fel, ha az előírásokat betartását ezen a hétvégén még nem tudja betartani.

Új hitoktató Galambok és Zalakomár plébániákon

Több éves hűséges együttműködés után köszönettel tartozunk Győri Bernadett hitoktatónak, aki a galamboki és a zalakomári általános iskolában oktatta a gyermekeket hittanra. Betti néni a továbbiakban Nagykanizsán fogja oktatni a hittant, ahol egy nyugdíjba vonuló tanárnő helyét veszi át. Köszönjük az eddigi szolgálatát és kívánjuk, hogy az új diákokkal is találja meg az összhangot és tudja elmélyíteni bennük a hitbeli tudás mellett az Isten szeretetét is!

Természetesen, nem marad Betti néni helye betöltetlen. Az idei tanévtől Rafael Krisztián Mózes tanár úr veszi át Betti néni feladatait. Mózes bácsi hasonlóan fog tanítani Galambokon és Zalakomárban, ahol az összes hittanórán vele fognak találkozni a gyerekek. Bízunk benne, hogy a gyermekek őt is megszeretik majd és rajta keresztül megszeretik a hittant is!

Ezúton is köszöntjük a tanár urat plébániáinkon! Jó munkát kívánunk számára, hogy a munkájában sok jó visszajelzést kapva örömmel tudjon számot adni a reábízottak hitbeli és lelki fejlődéséről!

Zalakaroson a korábbi évekhez hasonlóan Tarnai Lászlóné és Horváthné Plánki Klári tanárnők fogják végezni a hitoktatást.

Mindenkinek eredményekben gazdag új tanévet kívánunk!

A szentszéki kiváltságok ünnepélyes meghirdetése

2021. július 25-én vasárnap a délelőtt 10 órai szentmise keretében került sor az Apostoli Penitenciária által engedélyezett búcsúk meghirdetésére a zalakarosi Isteni Irgalmasság plébániatemplomban.

A szentmisét Varga László kaposvári megyéspüspök úr celebrálta. Az evangéliumot követően a plébános felolvasta a Penitenciária dekrétumát teljes terjedelemben, majd megyéspüspök úr prédikációjában mélyítette el az irgalom fontosságát. A szentáldozást követően Isten Irgalmába ajánlotta a Kaposvári Egyházmegyét és annak minden tagját.

Az eseményről beszámol a Kaposvári Egyházmegye honlapja is, amiért annak linkjét itt mellékeljük: https://kaposvar.egyhazmegye.hu/index.php/hirek/item/760-az-isteni-irgalmassagot-unnepeltek-zalakaroson

Bízunk benne, hogy minél többen részesülhetnek templomunkban az elnyerhető búcsúk kegyelmeivel mind saját maguk, mind elhunyt szeretteik számára! Éljük meg kegyelmi lehetőségként ezen búcsúk kegyelmeit, hogy általuk lelkünk Istennel teljesen kiengesztelődött legyen, valamint mind több lelket segítsünk ki a tisztítótűz szenvedései közül!

Az elnyerhető kegyelmekért hálával tartozunk az Apostoli Penitenciriának, valamint a mindenható és irgalmas Istennek!

Az elnyerhető búcsúk tartalmáról, valamint a búcsúkról általában a Búcsúengedélyek Zalakaroson fül alatt olvashatunk többet.

Szentszéki kiváltság Zalakaros plébániatemploma részére

A zalakarosi Isteni Irgalmasság plébániatemplom szentszéki kiváltságban részesült. A kiváltságok ünnepélyes meghirdetésére 2021. július 25-én a délelőtt 10 órai kezdetű szentmisében kerül sor a zalakarosi templomban. A szentmisét Varga László kaposvári megyéspüspök úr fogja celebrálni. Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket ezen ünnepi alkalomra! Kívánjuk, mind többen tudjanak részesülni az elnyerhető kegyelmekben lelkeik és a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára!

Istennek legyen hála!

 

Járványügyi rendelkezések eltörlése

Az MKPK 2021. július 4-től érvényes rendelkezése (https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-kozlemenye-37936786) a Kaposvári Egyházmegyében is érvényesek.

Ezek szerint

1, Mostantól nem kötelező zárt térben sem a maszk viselése, figyelemmel kell lenni azonban az esetlegesen még életben lévő járványügyi korlátozásokra.

2, Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe, hacsak a területileg illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik.

3, Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve az aktuális járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

 

Köszönjük mindenkinek, aki becsületesen betartotta a szabályokat ezzel is akadályozva a Covid 19 vírus terjedését.

Mindnyájuknak jó egészséget kívánunk! Bízunk benne, hogy ezen enyhítések révén szabadabban élhetjük meg hitéletünket is.

Járványügyi rendelkezés 2021. május 7-től

A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól 2021. március 5-én adott általános felmentést mai nappal, összhangban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2021. május 7-i közleményével visszavonom. Az általános morális elvek továbbra is érvényesek. Varga László megyéspüspök.

Szentmisék rendjének változása 2021. április 12-től

A járványügyi rendelkezések alapján lehetővé válik, hogy az esti szentmisék időpontjain változások lehessenek:

Zalakomár:a szerdai szentmise – technikai okok miatt – április hónapban marad 17 óra, de május hónaptól 18 óra lesz

Zalakaros:a csütörtöki és szombati szentmise 19 órakor kezdődnek

Galambok:a pénteki szentmisék továbbra sem kerülnek megtartásra

Zalamerenye:a szombati szentmise 16,30 órakor kezdődik

Kisrada:a szombati szentmise 17,30 órakor kezdődik.

A vasárnapi szentmisék kezdési időpontjában nincs változás.

 

A helyi hirdetésben az adott alkalmi változásokat hirdetni fogjuk, ha lesznek.

Nagyböjti lelkigyakorlat menete 2021-ben

A nagyböjti lelkigyakorlatos szentmisék rendje a plébániánkon:

2021. márc. 10. szerda 17,00 Balatonmagyaród templom Szentmise előtt 16,15- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.
18,00 Zalakomár plébániatemplom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.
2021. márc. 11. csütörtök 17,00 Galambok plébániatemplom Szentmise előtt 16,15- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.
18,00 Garabonc templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.
2021. márc. 12. péntek 15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom gyónási lehetőség
17,00 Szentmise prédikációval. A szentmisében betegek kenete.
2021. márc. 13. szombat 15,30 Zalamerenye templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.
16,30 Kisrada templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.
18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom Szentmise előtt gyónási lehetőség.

Vendégünk Tölgyesi Dávid somogysámsoni plébános lesz.

A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, kérjük a hívek együttműködését!

 

2021. márc. 14. vasárnap 08,00 Zalaszentjakab templom Szentmise előtt 07,30- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

 

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket ezen alkalmakra,

hogy a nagyböjti készületünk lélekemelőbb lehessen!

Ne feledjük el: Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!

Kérjük, mindenki törekedjen a járványügyi szabályok betartására!

Egyházmegyei Zsinat

2020. december 6-án a Kaposvári Egyházmegye templomaiban Varga László megyéspüspök úr körlevelét olvastuk fel az egyházmegyei zsinattal kapcsolatosan. A zsinat előkészítő folyamatában lehetőség nyílik mindenki számára, hogy a zsinatba bekapcsolódjon. Ezt otthonról mindenki egyénileg megteheti két módon.

Egyrészt, hogy a zsinathoz kapcsolódó kérdőívet kitölti az alábbi linkre kattintva: https://survey.alchemer.eu/s3/90289611/Kaposvari-egyhazmegye-zsinati-kerdoive

Vagy a püspökség honlapján: https://zsinat-kaposvar.egyhazmegye.hu/

Másrészt, hogy az egyházmegye honlapján megtalálható zsinati dokumentum tervezeteket átnézve azokról véleményt írhat meg a felmerülő kérdések alapján.

A zsinati munkára közösségileg a járványhelyzet miatt, pillanatnyilag, nem sok lehetőség van.

Kérjük, hogy bátran osszák meg a jelen levelet barátaikkal, ismerőseikkel, hogy minél több kérdőív érkezzen be az egyházmegyéhez, és így az egyházmegye reális képet kaphasson a hívek zsinattal kapcsolatos véleményeiről, hozzászólásaikkal gazdagítva annak eredményességét.

A plébániáink településein a sekrestyékben igényelhető papír alapú kérdőív is, amelyet vissza kell juttatni a sekrestyékbe.

Köszönjük együttműködésüket!

Templomaink működése a jelen járványhelyzet idején

Templomainkban a szokott módon tartjuk meg a szentmiséket, ahol a rendelkezéseknek megfelelően, kérjük a híveket, hogy szabályosan viseljenek szájmaszkot és tartsák be a másfél méteres távolságot egymástól.

Tájékoztatjuk a híveket arról is, hogy aki bármilyen tünetet érez magán, ne vegyen részt szentmisén. Aki mindezek mellett veszélyeztetve érzi magát a vírussal szemben, nem kötelezett a szentmisén való templomi részvételre, alóla a betegekhez hasonlóan felmentést kapnak.

Azok, akik otthon maradnak, ajánljuk a médián keresztüli szentmisébe való bekapcsolódást, de csak azon szentmiséket lehet így vasárnapi szentmise hallgatásnak minősíteni, amelyek élő adásban zajlanak. Ilyenkor ajánljuk a lelki áldozásban való részesedést is.

Kérünk mindenkit, legyen körültekintő, és vigyázzon magára és embertársaira egyaránt!

Mindenkinek jó egészséget, a betegeknek pedig gyors felépülést kívánunk!

Gyászhír, Neumajer Antal diakónus úr

Fájdalommal tudatjuk a Kedves Hívekkel, hogy Neumejer Antal állandó diakónus, aki a zalakarosi templomban sokat szolgált az engesztelőnapokon, és egy időben a plébániáink hitoktatója és diakónusi feladatokat is ellátott 2020. november 12-én a Covid 19 járvány áldozata lett.

Szerettei ezúton is fogadják őszinte együttérzésünket, és kívánjuk, hogy Antal diakónus úr tapasztalja meg a mennyei liturgia örömét!

Kérjük a Híveket, hogy imádkozzanak elhunyt szerettünkért is!

Püspöki látogatás

2020. október 14-én Varga László megyéspüspök úr látogatást tett plébániáinkon. Délelőtt 10 órai kezdettel az új zalakarosi plébánián fogadta plébániáinkhoz tartozó polgármestereket, akiket a településeikről kérdezett majd megköszönte településeikért tett szolgálatukat bíztatva őket arra, hogy ezt a feladatot kitartóan végezzék. A megbeszélést követően a zalakarosi Isteni Irgalmasság plébániatemplomban főpásztori áldásban részesültek.

A délután a plébániáinkhoz tartozó összes templom meglátogatásával folytatódott, ahol az adott sekrestyésekkel is találkozott a főpásztor és megköszönte egyházért és lelkipásztorukért végzett szolgálatukat.

Ez az alkalom lehetőség volt arra, hogy a főpásztor jobban megismerhesse a településeinket, templomainkat, örömeinket, elvégzett és leendő feladatainkat egyaránt. A látogatás természetesen lehetőség volt arra is, hogy a helyi plébánossal is több időt együtt töltve kötetlenebbül is beszélgessen.

2020. augusztus 15 és 20 miserend

Tájékoztatjuk a Kedves Testvéreket, hogy 2020. augusztus 15.-én szombaton Szűz Mária mennybevételének (Nagyboldogasszony) főünnepén a miserend a következőképpen alakul:

8:00    Balatonmagyaród - igeliturgia
9:00    Zalakomár -             igeliturgia
10:00  Kisrada -                  Búcsú szentmise
17:00  Zalamerenye -        szentmise
19:00  Zalakaros -              szentmise

augusztus 20.-án:

10:00  Zalakaros -            szentmise
11:15  Zalakaros Szent István tér - kenyérmegáldás
18:00  Garabonc -            szentmise

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket!

Irgalmasság misszionáriusa kinevezés

 

Varga László megyéspüspök úr kérésére az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa Ferenc pápa nevében 2020. február 24-i hatállyal Dr. Háda László zalakarosi plébánost Irgalmasság Misszionáriusává nevezte ki.

 Irgalmasság misszionáriusai

 Ferenc pápa a beiktatását követően utalt arra, hogy az irgalmasság fontos helyet foglal el életében. Nem kellett sokat várni, meghirdette az irgalmasság rendkívüli jubileumát a Misericordiae Vultus bullával. Ebből idézünk egy részletet:

 „Nem fáradok bele, hogy arra buzdítsam a gyóntatókat: legyenek az Atya irgalmasságának valódi jelei. Készületlenül nem leszünk gyóntatóvá. Elsősorban úgy válunk azzá, ha elsőként leszünk bocsánatot kereső bűnbánókká. Ne feledjük: gyóntatónak lenni azt jelenti, hogy Jézus küldetésében részesedünk, és a megbocsátó és üdvözítő isteni szeretet állandóságának konkrét jelei vagyunk. Megkaptuk a Szentlélek ajándékát a bűnök megbocsátására, és ezért felelősséggel tartozunk. Egyikünk sem tulajdonosa a szentségnek; mi csupán Isten megbocsátásának hűséges szolgái vagyunk. Minden gyóntatónak úgy kell fogadnia a hívőket, mint a tékozló fiú példabeszédében az atya, aki annak ellenére a fia elé siet, hogy az elherdálta vagyonát. A gyóntatók feladata, hogy magukhoz öleljék a hazatérő bűnbánót, és kifejezzék örömüket megtérése felett. Ne sajnálják a fáradságot, hogy odamenjenek az otthon maradt és örülni nem tudó másik fiúhoz is, hogy elmagyarázzák neki: ítélete szigorú, igazságtalan és értelmetlen az Atya határtalan irgalmasságának fényében. Ne tegyenek föl tapintatlan kérdéseket, hanem mint a példabeszédbeli atya, szakítsák félbe a tékozló fiú előre megfogalmazott beszédét, hogy képesek legyenek szívükbe fogadni a segítség és a bocsánat kérését a bűnbánó részéről. Összegezve: a gyóntatók feladata, hogy mindig, mindenütt, minden körülmény ellenére az irgalmasság elsőségének jelei legyenek.

 Szándékom, hogy a Szentév nagyböjti időszakában elküldöm az Irgalmasság Misszionáriusait. Ők lesznek az Egyház Isten népe iránti anyai gondoskodásának jelei, hogy a nép egyre mélyebbre hatolhasson a hit számára alapvető misztérium gazdagságába.

Ezeknek a papoknak megadom a felhatalmazást az olyan bűnök megbocsátására is, melyek alól a feloldozás az Apostoli Szentszéknek van fenntartva, hogy nyilvánvaló legyen megbízatásuk teljessége. Elsősorban annak lesznek élő jelei, hogy az Atya hogyan fogadja azokat, akik bocsánatát keresik. Az irgalmasság misszionáriusai lesznek; képesnek kell lenniük arra, hogy mindenkivel emberségesen találkozva vigyenek szabadulást, nagy felelősséget tanúsítva az akadályok leküzdéséért és a keresztség új életének felélesztésért. Küldetésükben az Apostol szavai vezérlik őket: „Isten ugyanis minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön” (Róm 11,32). Kivétel nélkül mindenkinek feladata, hogy elfogadja az irgalmasságra szóló felhívást. A misszionáriusok ezt a feladatot annak tudatában élik majd, hogy tekintetüket Jézusra, „az irgalmas és hűséges Főpapra szegezhetik” (Zsid 2,17).” (Misericordiae Vultus 17-18)

 Az irgalmasság rendkívüli jubileumi évében szándéka Magyarországon még nem talált igazi táptalajt. Az irgalmasság rendkívüli jubileumi évét lezáró, 2016. november 21-én kelt „Misericordia et misera”, apostoli levelében Ferenc pápa meghosszabbította ezt a rendkívüli küldetést a szentéven túl is, így a világegyházban tovább növekedhet napjainkban is az irgalmasság misszionáriusainak száma. A Szentatya, mint az idézett részletben is láttuk, az Irgalmasság misszionáriusainak különleges felhatalmazást adott az olyan bűnök alóli feloldozásra, melyek kiközösítéssel járnak.

 Az irgalmasság misszionáriusa csakis belső fórumon feloldozást adhat az Apostoli Szentszéknek fenntartott alábbi bűnök alól:

 ·         az Eucharisztikus színek meggyalázása, azáltal, hogy azokat elviszik, vagy egy szentségtörő célra tárolják

·         a római pápa ellen alkalmazott fizikai erőszak

·         a hatodik parancs ellen vétkező bűntárs általi feloldozás

·         a gyónási titok gyóntató általi direkt megsértése

·         a szentségi gyónás tartalmának felvétele vagy közzététele, a szociális kommunikáció eszközein, legyen az valós, vagy megtévesztő.

Járványügyi enyhítések!

A Kormány a járványügyi korlátozások újabb enyhítéséről döntött (285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet)

Ezek:

- a másfél méteres védőtávolságot a jogszabály kötelezően már nem írja elő

- a maszk, vagy más orrot és szájat eltakaró eszköz viselete már csak bizonyos helyeken kötelező 6. életév fölött (pl: tömegközlekedés, üzletek, patika), azonban nagyobb helyeken (pl: színház, mozi stb.) már nem kötelező. A jogszabály templomokról nem rendelkezik, így azok az utóbbi kategóriába is tartozhatnak.

- 500 fő fölötti rendezvények zárt helyen továbbra sem tarthatóak.

 

Ezek értelmében az egyházmegye területén is enyhíti Varga László püspök atya a rendelkezéseket. Vagyis a másfél méteres távolság tartása és a maszk használata nem kötelező a templomokban és a liturgiákon. 

A kézbe áldozás fenntartása és a szenteltvíztartók üresen tartása továbbra is előírás marad. 

A hatóságokkal továbbra is készségesen működjünk együtt mindenben, és tartsuk be az általuk adott általános irányelveket.

Templomok teljes nyitvatartása

Kedves Hívek!

A püspöki konferencia közleménye tudatában, melyet a Kaposvári Püspökség megerősített 2020. június 14-től, a kisradai templom kivételével, templomainkban, a higiénés előírások betartása mellett, az általános miserend szerint tartjuk meg az istentiszteleteket.

Szeretettel várjuk a Kedves Híveket!

Zalakaros, 2020. június 4.

Dr. Háda László
plébános

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

Az MKPK közleménye a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezések módosításáról

Mivel olyan járványügyi szabályok léptek életbe, amelyek következtében megszűntek a kijárási korlátozások, és országosan lehetővé vált a liturgia nyilvános végzése, szükséges, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezéseit módosítsa.

1. A 637/2020. sz., március 17-én kelt rendelkezésünkben foglaltakat, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adunk és lehetővé tesszük az általános feloldozást, 2020. június 14-től, úrnapjától kezdődően általánosan visszavonjuk, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik. A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek, vagyis idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítik, a kötelezettség nem vonatkozik.

2. A nyilvános liturgia végzésének, illetve a szentségek kiszolgáltatásának módjáról az egyes megyéspüspökök továbbra is az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja alapján a helyi körülmények és lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembevételével döntenek majd.

3. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük a vonatkozó állami előírásokat.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.

 

Budapest, 2020. június 3.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Rendelkezés 2020 május 31-től

Krisztusban Kedves Hívek!

A fokozatos nyitás elvét követve a pünkösdi hétvégén a következő módon alakulnak a templomi istentiszteletek rendje plébániáinkon:

Szombati napon

16,30szentmise Zalamerenye Szent Mihály templom Loretói litánia a szentmise végén

18,30 Loretói litánia szentségkitétellel Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom

19,00vasárnapi előesti szentmise Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom

 

Vasárnapi napon

8,45 Loretói litánia szentségkitétel nélkül Zalakomár, Galambok

9,00szentmise Zalakomár, igeliturgia Galambok

10,00 szentmiseZalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom

11,30szentmise Garabonc

 

Hétfői napon

9,00szentmise Galambok

10,00 szentmiseZalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom

 

A szentmisék előtti litániák alatt szabadtéri gyónási lehetőséget biztosítunk.

A pünkösd hetében már a galamboki, a zalakomári plébániatemplomban, valamint a garabonci templomban megtartásra kerülnek a hétköznapi szentmisék is a nyári miserend szerint. A zalakarosi plébániatemplomban a hétköznapi szentmisék június 18-tól lesznek megtartva.

A nyilvánosan megtartandó szentmisékre a sekrestyéseknél szándék felvehető, vagy a korábban előjegyzett, vagy más szándék elvégzését tudjuk vállalni.

Plébániai ügyintézés a továbbiakban is csak a Szent László tér 1. alatti plébánián lehetséges a 06-30/871-4807-es telefonszámon történő előzetes egyeztetést követően.

A kisradai, zalaszentjakabi és balatonmagyaródi templomok esetében később rendelkezünk a nyilvános szertartásokkal kapcsolatosan.

A nyilvános alkalmakon kérjük a híveket továbbra is a higiénés előírások betartására!

 

Zalakaros, 2020. május 29.

Mindenkinek kitartó és jó egészséget kívánva:

Dr. Háda László

plébános

Mária Rádió

Kedves Hívek!

Örömmel ajánljuk figyelmükbe a Keszthely környékén fogható Mária Rádió elérhetőségét. Erről az alábbi értesítő levelet mellékeljük, kívánva, hogy legyen mindannyiunk lelki hasznára ez a lehetőség is.

A Mária Rádió a világ legnagyobb evangelizációs rádió hálózata.  Küldetése, hogy segítsen hiteles keresztény életet élni a ma emberének. Műsorai nem csupán a szeretetről szólnak, hanem szeretből is, hiszen önkéntesi szolgálat és hallgatói adományok tartják fenn. A Mária Rádió katolikus szellemiségű. Szent II. János Pál pápa, XVI. Benedek pápa és Ferenc pápa áldásával működik. 

Nagy öröm számunkra, hogy a Mária Rádió adása május 31-től fogható  immáron Keszthelyen és környékén is az FM 93,4 MHz-en.