2020. szeptember 19. szombat
Vilhelmina, Dorián

Holnap
Friderika
napja lesz.

Hitoktatás

Jelen tanévben

 

Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy plébániáink területén a hitoktatás az iskolai foglalkozások keretein belül valósul meg. Zalakaroson továbbra is Tarnai Lászlóné és Győri Bernadett hitoktatók, Galambokon és Zalakomárban pedig Győri Bernadett hitoktató végzik a hitoktatást.

Ezúton is köszönjük az iskolák igazgatóinak és az intézményeknek a rugalmas együttműködést a hittan megszervezésében valamint a hitoktatók áldozatos munkáját.

Kívánunk minden oktatónak és diáknak sikerekben gazdag új tanévet!

 

Tisztelt Szülők!

 

Köszönjük, hogy fontosnak tartják gyermekeik hitoktatásban való részesülését! A hitoktatás keretében a gyermekeik megismerkednek az évek során az isteni kinyilatkoztatással, az Egyház tanításával és működésével gyermekének korához megfelelő módon. A hittankönyvek tananyagai egymásra épülnek, ezért fontosnak tartjuk, hogy hitoktatásban minden évben részesüljenek a fiatalok, hogy amikor elhagyják településeink tanulmányi intézményeit, akkor a lehető legszélesebb ismeretanyaggal bírjanak.

Kérjük a kedves szülőket, hogy ne feledjék el, hogy a hittanóra a hitismeretünk elméleti része csak, a szentmise és a rendszeres szentségi élet adja meg a hitgyakorlásunk teljességét. A szülők példája ehhez elengedhetetlen a gyermekek számára, ezért kérjük, hogy gyermekeiket segítsék a rendszeres imaélet kialakításában, a rendszeres szentmisére járásban, hogy a keresztény értékrendünk ne csak idényszerű, hanem életszerű legyen! Lejjebb tájékoztatásként a hittanórák rendjét is közöljük, valamint néhány megjegyzést a bérmálandókkal kapcsolatosan.

Elméleti oktatásunk gyakorlati megélésében adott segítségüket előre is köszönjük!

 

Kedves Hittanosok!

 

Nektek, akiket a szüleitek beírattak a hittanra, arra kérünk, hogy a hittanra ne csak úgy tekintsétek, mint egy tantárgyara a többi között, hanem úgy, hogy bekapcsolódhattok a teremtő Isten megismerésébe! Megismerhetitek, hogyan szereti Isten a világot, hogyan gondoskodik arról, hogy az embert az üdvösség felé vezesse. Az ismeretek abban segítenek, hogy tájékozódni tudjatok a világban, hogy meg tudjátok különböztetni mi a jó és mi a rossz, és legyen erőtök arra, hogy a jó mellett döntsetek!

Ne feledjétek el, hogy a hittan csak elmélet, amelyben megismerjük Istent, de találkozni vele a szentmisében, az imádságban és a szentségi életben tudunk. Éppen ezért arra kérünk benneteket a hittan mellett a szentmisére is járjatok el. Nagyobbak már egyedül is el tudnak jönni a szentmisékre!

Egyúttal meghívunk benneteket arra is, hogy az oltár körül is szolgáljatok a szentmisén! A ministráns a pap után a legközelebb lehet az oltárhoz, a közénk jövő Úr Jézushoz.

 

 

Néhány megjegyzés a bérmálásra jelentkezőknek!

 

A bérmálás szentsége a beavató szentségek közül az utolsó szentség, amely megfelelő hitbeli ismeretet és megfelelő gyakorlati életet is kíván! Éppen ezért bérmálásra azokat a fiatalokat engedjük oda, akik a hittanórákon rendszeresen részt vesznek, a vasár- és ünnepnapi szentmisék legalább 3/4-én (75%-án) részt vesznek, valamint a szentségi életbe is bekapcsolódnak, azaz a tanév során legalább négy alkalommal elvégzi a szentgyónását. Ennek oka gyakorlati is, hiszen az a szomorú tapasztalat, hogy fiataljaink ezen a téren nagyon tájékozatlanok. A bérmálkozni szándékozók vegyék komolyan ezen kérést, misenaplóval kötelesek igazolni azt, hogy teljesítették ezen gyakorlati követelményt is! Végső döntést a hitoktató mondja ki a bérmálással kapcsolatosan, amelyet a plébános hivatalból nem bírál felül plébániánk területén!