2023. március 27. hétfő
Hajnalka, Alpár

Holnap
Gedeon, Johanna, Hanna
napja lesz.

Hitoktatás

Jelen tanévben

Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy plébániáink területén a hitoktatás az iskolai foglalkozások keretein belül valósul meg. Zalakaroson továbbra is Tarnai Lászlóné és Horváthné Plánki Klára hitoktatók, Galambokon és Zalakomárban pedig Rafael Krisztián Mózes hitoktató végzik a hitoktatást.

Ezúton is köszönjük az iskolák igazgatóinak és az intézményeknek a rugalmas együttműködést a hittan megszervezésében valamint a hitoktatók áldozatos munkáját.

Kívánunk minden oktatónak és diáknak sikerekben gazdag új tanévet!

 

Tisztelt Szülők!

Köszönjük, hogy fontosnak tartják gyermekeik hitoktatásban való részesülését! A hitoktatás keretében a gyermekeik megismerkednek az évek során az isteni kinyilatkoztatással, az Egyház tanításával és működésével gyermekének korához megfelelő módon. A hittankönyvek tananyagai egymásra épülnek, ezért fontosnak tartjuk, hogy hitoktatásban minden évben részesüljenek a fiatalok, hogy amikor elhagyják településeink tanulmányi intézményeit, akkor a lehető legszélesebb ismeretanyaggal bírjanak.

Kérjük a kedves szülőket, hogy ne feledjék el, hogy a hittanóra a hitismeretünk elméleti része csak, a szentmise és a rendszeres szentségi élet adja meg a hitgyakorlásunk teljességét. A szülők példája ehhez elengedhetetlen a gyermekek számára, ezért kérjük, hogy gyermekeiket segítsék a rendszeres imaélet kialakításában, a rendszeres szentmisére járásban, hogy a keresztény értékrendünk ne csak idényszerű, hanem életszerű legyen! Elméleti oktatásunk gyakorlati megélésében adott segítségüket előre is köszönjük!

 

Kedves Hittanosok!

Nektek, akiket a szüleitek beírattak a hittanra, arra kérünk, hogy a hittanra ne csak úgy tekintsétek, mint egy tantárgyara a többi között, hanem úgy, hogy bekapcsolódhattok a teremtő Isten megismerésébe! Megismerhetitek, hogyan szereti Isten a világot, hogyan gondoskodik arról, hogy az embert az üdvösség felé vezesse. Az ismeretek abban segítenek, hogy tájékozódni tudjatok a világban, hogy meg tudjátok különböztetni mi a jó és mi a rossz, és legyen erőtök arra, hogy a jó mellett döntsetek!

Ne feledjétek el, hogy a hittan csak elmélet, amelyben megismerjük Istent, de találkozni vele a szentmisében, az imádságban és a szentségi életben tudunk. Éppen ezért arra kérünk benneteket a hittan mellett a szentmisére is járjatok el. Nagyobbak már egyedül is el tudnak jönni a szentmisékre!

Egyúttal meghívunk benneteket arra is, hogy az oltár körül is szolgáljatok a szentmisén! A ministráns a pap után a legközelebb lehet az oltárhoz, a közénk jövő Úr Jézushoz.

 

Néhány megjegyzés a beavató szentségekre jelentkezőknek!

A szentáldozás és a bérmálás szentsége a keresztelést követően a beavató szentségek közé tartoznak azért, mert elmélyítik bennünk nem csak a hitben való ismereteinket, hanem a kegyelmi életünket is, amelyet az Egyház közösségén belül tudunk megélni. Ezen szentségekben való részesedésünk feltételezi tehát az ismeretek mellett a kegyelmi életben való járatosságot is. A szentségekre készülők szentmisére járásának valódi célja, hogy a gyermekeinkben és fiataljainkban kialakuljon a lelki igény is, hogy az Istennel lévő személyes kapcsolatukat ápolniuk kell, a szentmisében, különösen az Oltáriszentségben önmagát nekünk ajándékozó Úr Jézus Krisztust magunkhoz véve teljes közösségünket éljük meg Vele. Ne feledjük, hogy a szenthez a szívünk legtisztább és legnemesebb szeretete illik, ezért az Oltáriszentséget mindig kegyelmi állapotban vegyük magunkhoz, ha szükséges előtt végezzük el bátran szentgyónásunkat.

A szentségekhez engedésben végső döntést a hitoktató mondja ki, amennyiben sikerül a szükséges keresztleveleket és igazolásokat beszerezni, a plébános hivatalból nem bírál felül a plébániáink területén! A hitoktató dönti el, hogy a gyermek, fiatal lelki élete is megfelelő-e a szentségekben való részesedéshez a hitismeretek mellett.

A szentségekben való részesedéshez szükséges dokumentációk:

1, Jelentkezési lap az adott szentséghez, amelyet a hitoktató vagy a plébánia ad a jelentkező részére,

2, Amennyiben a szentségben részesülő keresztelése nem a plébániáinkon történt, akkor friss keresztlevél, melyet a keresztelés helyének plébániája állít ki,

3, Ha a szentségben részesülő jelenleg nem a plébániáinkon lakó, akkor illetékes plébánosának írásbeli engedélye is szükséges,

4, Ha a szentségben részesülő plébániáink területén élnek, akkor szüleik, gondviselőjének egyházi hozzájárulása öt évre visszamenőleg legyen rendben, ezzel is kifejezve, hogy az egyházunkhoz tartoznak a szülők is, valamint fontosnak tartják kiegyensúlyozott működését a plébániáinknak. Ezt a helyi egyházközségi képviselőtestületek megszavazták, ezért ezt a plébániának ellenőrizni is kell.

Ha minden adminisztratív kötelezettség teljesült, ezeknek a benyújtási határideje, a szervezés zavartalanságának érdekében, a tervezett szentség kiszolgáltatás előtti 21. nap (azaz 3 héttel a szentség kiszolgáltatás előtt érkezzenek be a jelentkezési lap mellett a szükséges keresztlevél, és ha kell igazolások, valamint az egyházi hozzájárulás is).

Kérjük a szülőket, gondviselőket, hogy a jelen rendelkezéseket vegyék komolyan, elmulasztásuk a szentség kiszolgáltatás elhalasztásával is járhat! Köszönjük!