2021. november 29. hétfő
Taksony, Brenda

Holnap
András, Andor, Endre
napja lesz.
Facebook
Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy a következő engesztelőnap Zalakaroson 2021. december 10.-én lesz. Vendégünk Nagy János nyugalmazott plébános atya lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Májusi Majális

2016. május 7-én került megrendezésre a Galamboki Plébánián az éves sportnap. A futball mellett sakk, pingpong és teke sportágakban mérettek meg a jelentkezők. A sportszerű játékok 9 órakor megnyitóval kezdődtek, a sport után jókedvű ebéd és kötetlen kikapcsolódás következett. A rendezvényen minden korosztály képviseltette magát.

Köszönjük a szervezőknek a jó hangulatú napot!

  

 

 

Beruházás önkormányzati támogatásból

2016. április 17-én kerülhetett beüzemelésre a garabonci Szent Adalbert templomban az új elektromos padfűtés, amelyet Garabonc Község Önkormányzata 1.700.000Ft-tal támogatott. A padok ülőfelületére telepített hőforrások mellett négy infrapanel is került a templomba. A beruházás szükségességét a gáz üzemeltetésű konvektorok rossz állapota valamint nem energiatakarékos üzemmódja tette szükségessé. Bízunk benne, hogy a kezdeti nehézségek ellenére a következő télen már teljesen megtapasztalhatjuk és érezhetjük a számunkra új technika vívmányait.

A beruházással egyben a templom egy új kültéri megvilágítást is kapott.

Köszönjük Polgármester Úrnak és Garabonc Község Képviselőtestületének a támogatást!

Rendkívüli zarándoklat

2016. április 8-án rendhagyó zarándoklaton vehettek részt a zalakarosi Isteni Irgalmasság templomba látogatók. Meghívott vendégünk Dr. Barsi Balázs sümegi ferences szerzetes atya lett volna, aki orvosa utasítására nem tudott eljönni személyesen templomunkba, de a technika vívmányainak köszönhetően, video üzenetben, mégis személyesen szólt hozzánk a szentmisében. A mintegy huszonöt perces prédikációjában az Isten irgalmasságának árára irányította figyelmünket a szenvedő krisztusi szívre irányítva figyelmünket.

A kedves honlapunkat látogató, a személyes video üzenetet az alábbi képre kattintva nézheti meg:

Megköszönjük Balázs atyának a nyitottságot erre a megoldásra, és bízunk benne, hogy azért majd személyesen is meglátogat bennünket. Köszönjük Fodor Balázs diakónus úrnak a felvétel elkészítését és Kelemen István zalaszabari plébános úrnak, hogy a szentmise celebrálását elvállalta.

Irgalom ünnepe

Április 2-án szombaton zarándoklaton vettünk részt Mátraverebély Szentkúton az Irgalmasság Konferencián. Az egész napos program keretében az irgalmasság arcát szemlélhettük, különösen azt az arcot, amellyel a betegek felé fordulhatunk Krisztus urunk példája alapján.

Irgalmasság vasárnapján a Mária Rádió közvetítette a szentmisét Zalakarosról. A szentmisén csángó zarándokok is részt vettek. A szentmisét követően a csángó himnusz után a zarándokok énekekkel dicsérték Istent és kérték a Szűzanya oltalmát.

 

Húsvéti örömeink

Húsvétra valósulhatott meg az egyházközségeink képviselőtestületei által meghatározott felújítási tervek jelentős része a Zalakomári Plébánia területén. Két örömmel is szolgálhatunk a híveknek és a látogatóknak.

A zalakomári plébániatemplomban a korábbi években felmerültek villamossági problémák a túlzottan párás levegő valamint a salétromos falak miatt. A testületünk elhatározta, hogy az idei évben mintegy félmillió forintot különít el a templom villamoshálózatának átnézésére, kijavítására. Varga Sándor zalakomári villanyszerelő a rendszert átnézte, a meglazult, elkorrodálódott kötéseket újra forrasztotta és vízmentes kötésekké alakította át, valamint az elavult reflektorokat modern led technikájú reflektorokra cserélte ki, amivel növekedett a templom belső megvilágításának fénymennyisége és mégis gazdaságosabbá vált az üzemeltetés is. A beruházás az egyházközség önerejéből valósulhatott meg és mintegy 450 ezer forintba került.

                          

A balatonmagyaródi templomban Rieger Ottó által épített pneumatikus orgona került felújításra a nagyböjt során. Több héten át állt az orgona háza üresen, hogy a sípok és a belső berendezések is teljesen felújíthatóak legyenek. Az orgona építése óta az első teljes generál felújítás lehetett ez a mostani alkalom. A beruházás 800 ezer +ÁFA forint értékű, amelyet a Balatonmagyaródi Önkormányzat 500 ezer forinttal támogatott, a többi pénzt egy nagyobb összegű adományozó mellett a hívek adományaiból gyűlt össze.

Köszönjük az adományozók támogatásait valamint a kivitelezők munkáját!

Kívánjuk, hogy a felújítások szolgálják Isten dicsőségét és az itt élő és idelátogató hívek lelki gazdagodását!

  

A győri könnyező Szűzanyánál

2016. március 17-én egyházközségeink egy része Győrbe zarándokolt a Szűzanyához, ahol Stanislaw Dzivisz krakkói bíboros tartotta az ünnepi szentmisét, és egy II. János Pál pápa ereklyét adományozott a győri székesegyháznak. Mi zalakarosiak elmondhatjuk, hogy korábban kaphattunk bíboros úrtól II. János Pál pápa vérereklyét az Isteni Irgalmasság templomunkba.

A szentmisét követően szabadidő volt a zarándokok számára, mely alatt imádkozhattak a Szűzanyához valamint megtekinthették a székesegyházat, Szent László hermáját és Boldog Apor Vilmos szarkofágját. Ezek után meglátogattuk a győri karmelita rendházat, ahol Bakos Rafael atya mutatta be a templomot és beszélt nekünk a kiskomári születésű Marton Boldizsár, rendi nevén Marcell atya, életéről, szentté avatási eljárásának állapotáról.

Az utunk hazafelé irányult, mert az idő elszaladt. Útközben megálltunk még Dr. Suszter Lajos atya síremlékénél is a győri temetőben.

Nagyböjti lelkigyakorlat menete 2016-ban

A nagyböjti lelkigyakorlat menete plébániánkon:

 

2016. márc. 9. szerda                17,00 Balatonmagyaród templom, előtte 16,15- gyónási lehetőség

                                                       A szentmisében betegek kenetének közös kiszolgáltatására is sor kerül!

                                                      18,00 Zalakomár plébániatemplom, gyónási lehetőség

                                                       A szentmisében betegek kenetének közös kiszolgáltatására is sor kerül!

2016. márc. 10. csütörtök        17,00 Galambok plébániatemplom szentmise prédikációval előtte 16,15- gyónási lehetőség

                     A szentmisében betegek kenetének közös kiszolgáltatására is sor kerül!

         18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom szentmise prédikációval, előtte gyónási lehetőség

2016. márc. 11. péntek            15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom gyónási lehetőség, a szentmisében NINCS betegek kenete!

                                                      17,00 Szentmise prédikációval

2016. márc. 12. szombat         14,30 Garabonc templom gyónási lehetőség és szentmise helybeli plébánossal

                                                       A szentmisében betegek kenetének közös kiszolgáltatására is sor kerül!

          15,30 Zalamerenye szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség

                                                       A szentmisében betegek kenetének közös kiszolgáltatására is sor kerül!

                                                      16,30 Kisrada, mint Zalamerenye

                                                      A szentmisében betegek kenetének közös kiszolgáltatására is sor kerül!

          18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom, mint Zalamerenye, a szentmisében NINCS betegek kenete!

Vendégünk Mód Miklós vörsi plébános lesz.

A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, kérjük a hívek együttműködését!

 

2015. márc. 13. vasárnap        07,30 Zalaszentjakab gyónási lehetőség

                                                     08,00 Zalaszentjakab szentmise

                                                     A szentmisében betegek kenetének közös kiszolgáltatására is sor kerül!

 

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket ezen alkalmakra, hogy nagyböjti készületünk lélekemelőbb lehessen!

Ne feledjük el: Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!

Programtervezet 2016. első félév

2016. január 17-23.    Ökumenikus imahét

2016. március 9-12    Nagyböjti lelkigyakorlat, vendégünk Mód Miklós vörsi plébános

2016. március 17.       Nagybőjti zarándoklat Győrbe.

2016. március 24-28. Húsvéti szertartások rendje a szentmisék menüpont alatt találhatók

2016. április 3.            Isteni Irgalmasság templom búcsúja. A szentmisét a Mária Rádió közvetíti

2016. április 8.            Engesztelőnap Zalakaros, vendégünk Dr. Barsi Balázs OFM, sümegi szerzetes

2016. május 7.           Galambok májusi majális

2016. május 13.         Engesztelőnap Zalakaros, vendégünk Világos Krisztián bárdudvarnoki plébános, püspöki titkár

2016. május 16.         Pünkösdhétfő Zalakaros 10 óra bérmálás Balás Béla kaposvári megyéspüspök úr

2016. május 29.         Elsőáldozás Galambok, Zalakaros plébániákon

2016. június 10.         Engesztelőnap Zalakaros, Somos László kaposfői plébános

Balatonszemesen jártunk

2016. február 6-án a zalakomári és galamboki hittanosokkal Balatonszemesre utaztunk ifjúsági találkozóra. A program szervezője Tomanek Péter atya volt. A nap témája az irgalmasság volt. Tanítást hallgattunk meg Nyeste Páltól, a nagykanizsai Piarista iskola igazgatójától. Azután kiscsoportos beszélgetés következett. Molnár Attila újudvari plébánossal beszélgettek a gyerekek, hogy az ő életükbe hogyan valósul meg az irgalom. Elmondta az atya, hogy ő a javító intézet lelkésze. Érdeklődve hallgatták az atyát, amiket mesélt azokról a fiatalkorúakról, akik oda bekerültek. Ebéd időben lesétáltunk a Balaton partra. A zenei szolgálatot a nagykanizsai magvető közösség végezte. Egy tartalmas napot töltöttünk együtt.

 Győri Bernadett hitoktató

Ökumenikus imahét

Január 17-24-ig volt az idei évben az ökumenikus imahét. Galambokon a református imaházban valamint a katolikus templomban, Zalakaroson pedig az Isteni Irgalmasság templomban volt istentisztelet. Az istentiszteleteken Fodor Balázs diakónus és Kovács István galamboki református lelkész szólt a hívekhez.

Az Új év kezdetére

Jó, hogy az év első napján az Anyaszentegyház Szűz Mária Istenanyaságát ünnepli, mert az édesanyai szeretetet mindannyian megtapasztaltuk az életünkben, így az Ő anyai szeretetén keresztül könnyebb megsejtenünk Isten felettünk való szeretetét is. A Boldogságos Szűzanya felénk forduló szeretete az Isten szeretetében gyökereződik, amit Ő oly szépen meg is imádkozott a lukácsi evangéliumban: „Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő akit szentnek hívunk.”

A megtestesülés ténye töltse el szíveinket az emberi méltóság iránt érzett és vallott elköteleződésünkben. Ez segít bennünket az Irgalmasság Rendkívüli Jubileuma évében az embertársaink felé fordulásban. Hiszen ha Isten Fia nem átalkotta meg magára ölteni az emberi testet, nekünk még inkább tiszteletben kell tartanunk annak méltóságát, mind önmagunk, mind embertársaink felé.

Legyen segítségünkre ebben a Szentcsalád: Mária az ő édesanyai szeretetével, Szent József az atyai megtisztelő elköteleződésével, Jézus pedig az Isten és a szülei iránt megélt engedelmességével!

Mint minden évben, a január a mi plébániáinkon évzárással és képviselőtestületi ülések armadájával jár. Idén is így volt. Immáron hét képviselőtestületi ülést tartottunk meg. A testületek meghallgatták az elmúlt év számadását, a döntéseikben pedig a helyi szempontokat és lehetőségeket vitatták meg. A korábbi évek egyházi hozzájárulás mértékét illető egység az új plébánia hozzánk kapcsolásával, valamint az év elején megtörtént ülések alapján újra szerteágazó lett. Zalakaros, Garabonc és Kisrada testülete úgy döntött, hogy az egyházi hozzájárulás mértékét 3.500Ft/fő/évben állapítja meg. Zalamerenye, Galambok, megtartotta a 3.000Ft/fő/év hozzájárulást. Zalakomárban 2.500Ft/fő/évre, Balatonmagyaródon pedig 2.200Ft/fő/évre emelte a testület a hozzájárulás mértékét.

Az idei év csendesnek ígérkezik. Kisebb fejlesztéseket tudunk kieszközölni önerőből, hogy maradjanak némi biztonsági megtakarításaink.

Zalakarosra az Irgalmasság Rendkívüli Jubileuma alkalmából két nagyobb programot terveztünk.

Kívánjuk a Kedves Híveknek, hogy az új esztendő legyen Isten szeretetében gazdagodó!

Szi-Márton János atya temetése

2015. december 14-én délelőtt tíz órai szentmisével Zalakomárban kezdődött el Szi-Márton János atya temetési szertartása. A templom zsúfolásig megtelt, az elhunyt családtagjai mellett az őt tisztelő és szerető hívekkel, amikor körülbelül hatvan paptestvére bevonult a szentmisére a ravatal mellett. A szertartást Balás Béla kaposvári megyéspüspök úr végezte.

Búcsúztatót Somos László kaposfői plébános mondta, aki felidézte szemináriumi közös emlékei mellett János atya lelkipásztori munkásságát a hívek, különösen a fiatalok, között. A templomi szertartás végén világi búcsúztatók is voltak, mind a Zalakomári és Nagybajomi Plébánia részéről a világi elnökök Hatos Tibor és Horváth Csaba, valamint Zalakomár nyugalmazott polgármestere Varga Miklós Zalakomár testvértelepülésének Csíkszentkirály település gyásztáviratát olvasta fel.

A szentmisét követőleg a temetésre Várvölgyön került sor az atya gyermekkori falujában, ahol a szertartás a nagy tömeg ellenére is meghitt gyásszal zajlott.

A keresztény ember búcsúja mindig is a feltámadás és viszontlátás reményével vegyül, így a fájdalom arra a kis időre szól, ameddig mi is követjük elhunytjainkat. A meggyújtott mécsesek és gyertyák erről a hitről szólnak: Örökké élj!

Köszönetünket fejezzük ki Zalakomár Község Önkormányzatának a temetési szertartáshoz adott segítségükért, valamint köszönjük mindazoknak, akik lehetővé tették számunkra, hogy az atyák a plébánián tudtak a szertartásra előkészülődni és egy rövidke agapén részt venni!

View the embedded image gallery online at:
http://zalakaros.plebania.hu/?start=75#sigFreeId6e0331fddb

Megnyílt a Szentévi kegyek ajtaja

Excellenciás és Főtisztelendő és Balás Béla kaposvári megyéspüspök, 2015. december 8-án a délután három órai szentmise előtt nyitotta meg Zalakaroson az Irgalmasság Rendkívüli Jubileumát a Kaposvári Egyházmegye papságának jelentős részvételével. Az Irgalmasság Kapuja és a jubileumi búcsú elnyerési lehetőségével gazdagodott templomunk kegyelmi kincsestára.
 
Magyarország első Isteni Irgalmasság tiszteletére épített templomát Megyéspüspök Úr áldotta meg 2006-ban, így a következő évben tíz éves is lesz a templom.
 
Búcsúink az utóbbi években is a világegyház nagy eseményeivel is egybecsengtek, II. János Pál pápa boldoggá, 
majd szentté avatása, akinek vérereklyéjét itt tisztelhetjük közöttünk, most pedig szentévi kegyek elnyerésének 
lehetősége van.
 
Köszönjük, és kívánjuk, hogy mind többen éljenek az itt megnyíló lehetőségekkel!
 
(A szentévi búcsúnyerés lehetőségét a korábbiakban már közöltük.)
 
View the embedded image gallery online at:
http://zalakaros.plebania.hu/?start=75#sigFreeIda84f850bc1

Szi-Márton János atya halála

Szi-Márton János atya halála

Váratlanul ért a hír mindannyiunkat, hiszen ember nem gondolta volna, hogy János atyát magához hívja a Teremtő. Még feladatot szánt neki az emberi gondolkodás, de Istenünk másként gondolta. 19 év Zalakomárban, 4 év Galambokon, 15 év Zalaváron, mondhatjuk, hogy a fő műve az volt, hogy életét ajándékozta nekünk.
Köszönjük Istennek, hogy nekünk adta őt és köszönjük neki, hogy közöttünk szolgált.
Kívánjuk, legyen része a mennyei liturgiában, ahol nincs többé könny sem fájdalom!

Irgalmasság Rendkívüli Jubileuma Zalakaroson

 

 

   Főtisztelendő és Excellenciás Balás Béla kaposvári megyéspüspök,
   Ferenc pápa
2015. szeptember 1-jén kelt levele alapján, a jubileumi
   búcsú elnyerésére
a Kaposvári Egyházmegyében három templomot jelölt
   ki az irgalmasság évében
.
   A kaposvári Nagyboldogasszony székesegyházat,
   a zalakarosi Isteni Irgalmasság templomot és
   az andocsi kegytemplomot.

 

Eszerint teljes búcsút nyerhetnek:

1. Akik megtérésük vágyának jeleként a szentévre kijelölt templomok valamelyikébe elzarándokolnak, elvégzik szentgyónásukat, szentmisén vesznek részt, elmondják a Hiszekegyet és imádkoznak a pápáért és a pápa szándékára;
2. Akik nem tudják elhagyni a lakásukat, ha megáldoztak, vagy a tömegtájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak be a szentmisébe és a közös imádságba.

Az Irgalmasság Kapujának megnyitása 2015. december 8-án bezárása pedig 2016. november 20-án lesz.

„A bűn súlyosságára Isten a megbocsátás teljességével válaszol. Az irgalmasság mindig felülmúl minden bűnt, és senki sem állíthat korlátokat a megbocsátó Isten szeretete elé. A Szeplőtelen Fogantatás ünnepén abban az örömben lesz részem, hogy megnyithatom a Szent Kaput, amely ez alkalommal az Irgalmasság Kapuja lesz. Ha valaki átlép rajta, megtapasztalja a vigasztaló, megbocsátó és reményt adó Isten szeretetét.
Elrendelem, hogy ugyanezen a vasárnapon minden részegyházban (egyházmegyében – a szerk.) a székesegyházban, minden hívő anyatemplomában, vagy társszékesegyházban, vagy egy különlegesen jelentős templomban az egész Szentév időtartamára nyissanak egy ilyen Irgalmasság Kapuját. Az ordinárius belátása szerint a kegyhelyeken is nyitható ilyen kapu, ahová sok zarándok látogat el, akiket a szent helyeken megérint a kegyelem és meglátják a megtérés útját. Így tehát minden részegyház úgy élheti át a Szentévet, mint a kegyelem és a lelki megújulás rendkívüli időszakát.” (Ferenc pápa, Misericordiae vultus 3. pont)

Advent ’15

 

Plébániáink területén az alábbi adventi programok lesznek.

Adventi lelkigyakorlat:

2015. dec. 09. szerda
                        17, 00 Zalakomár Komárváros szentmise prédikációval előtte 16,30- gyónási lehetőség
                        18,00 Zalakomár plébániatemplom szentmise prédikációval

2015. dec. 10. csütörtök
                        17,00 Galambok szentmise prédikációval előtte 16,30- gyónási lehetőség
                        18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom szentmise prédikációval

2015. dec. 11. péntek
                        15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom gyónási lehetőség
                        17,00 Szentmise prédikációval

2015. dec. 12. szombat
                        15,30 Zalamerenye szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség
                        16,30 Kisrada, mint Zalamerenye
                        18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság, mint Zalamerenye

Vendégünk Kelemen Zoltán kemencei plébános lesz.
A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, kérjük a hívek együttműködését!

2015. dec. 13. vasárnap 07,30 Zalaszentjakab gyónási lehetőség
08,00 Zalaszentjakab szentmise

Adventi áhítat:

2014. dec. 13. vasárnap a Zalakarosi Isteni Irgalmasság templomban a délelőtt 10 órai szentmisét követően a Zalakarosi Női Kar tart adventi áhítatot.

Adventi gyertyagyújtás:

Szombatonként Zalakaros 17 óra fürdő előtti sétány
Vasárnaponként Galambokon a 09,00-es szentmisét követően a templom előtti téren
Garaboncon a 18,00 órakor a haranglábnál
Zalakomárban 17,00 órakor a templom előtti téren

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket ezen alkalmakra, hogy adventi készületünk lélekemelőbb lehessen!

Színházlátogatás

 

2015. november 14-én szombaton ötven fős busszal vettünk részt a zalaegerszegi sportcsarnokban bemutatásra kerülő István a király rockoperán. A szerzőkkel és a többségében eredeti előadókkal hallgathattuk meg ezt a klasszis művet. Annak ellenére, hogy nem volt kosztümös az előadás a zene hatása alá lehetett kerülni felidézve az eredeti mű hangulatát, élményét.

Zeng a harang hívó szóval

 

2015. november 7-én kerültek végleges beüzemelésre Zalakaros Isteni Irgalmasság templomának harangjai. Hosszú út vezetett idáig, hiszen már május 31-én megáldásra kerültek az új harangok. Szeptemberben nyílt csak lehetőség arra, hogy a harangok új állványzatát kialakítsák és októberben kezdődött el a működtető eszközök beszerelése, átalakítása. Jelenleg a négy harang jól van, belakják a templom tornyát, és reméljük, hogy belakják a helyiek szívét is imára nyitva ajkaikat hallva a zengő hangokat!
Minden harang megszólal minden nap. Ha az 1 a legnagyobb a 4 a legkisebb, akkor az alábbiak szerint szólnak:
Reggel 6 óra 2 perc 3 harang, délben 2 perc 1 harang, este (télen 19 nyáron 20) 2 harang 2 perc 4 harang 1 perc. Péntek délután 15 óra 1 harang 2 perc.
Szentmisékre hétköznap: csütörtök, szombat első harangszó fél órával a szentmise előtt 2. harang 1 perc, második harangszó negyed órával a szentmise előtt 3 harang 1 perc. Beharangszó csütörtökön 2, 3, 4 harang 1 perc, szombaton 1, 2, 3, 4 harang 2 perc. Vasárnap 9 óra 1 harang 2 perc, 9,30 2 harang 1 perc és 10,00 beharangszó 1, 2, 3, 4 harang 2 perc.
Köszönjük a felajánlásokat!

A harang meghallgatásához kattints ide:

Harang 1

 

Harang 2

 

Roma ifjúsági napon Zalakomárból

 

2015.szept.19-én szombaton a zalakomári felső tagozatos hittanosainkkal Nagybajomba utaztunk az egyházmegye által szervezett roma ifjúsági találkozóra.
Napunk mottója: „Törd át az éjjelt hadd lássák fényed tartsd a gyertyát, szükség van rád óvd a lángját, szükség van rád.”
Somos László atya beszélt Jézus igazságáról és szeretetéről amit egy történeten keresztül mondott el… Játékos feladatban a gyerekeknek meg kellett mondani melyik bibliai szereplő hiányzik a történetből. Gyermekeink nagyon ügyesen és jól megoldották ezt a feladatot. Aztán következett mozgásos feladat. A gyermekeknek különböző labdákkal kellett eltalálni a megfelelő kaput. Voltak sorversenyes játékok. Lehetőség volt gyertyát önteni. Mindenki, amit készített haza is vihette.
A program a templomban ért véget, ahol Marci atya mindenkit név szerint szólított és mindenki kapott tőle ajándékba egy gyertyát. Kézfogáskor azt mondta: SZÜKSÉG VAN RÁD! A gyermekek mind a 33-an nagyon jól érezték magukat. Egy tartalmas napot tölthettünk együtt. Köszönjük a szervezőknek! (Győri Bernadett hitoktató)