2021. január 21. csütörtök
Ágnes

Holnap
Vince, Artúr
napja lesz.
Facebook
Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy a következő engesztelőnap Zalakaroson 2021. január 8.-án lesz. Szónokunk Fodor Balázs plébániánk állandó diakónusa lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Szi- Márton János atya halálának első évfordulója

2016. november 30-án szerdán emlékeztünk meg Szi-Márton János atya halálának egyéves évfordulójáról a zalakomári plébániatemplomban az este hat órai szentmise keretében. A templom háromnegyedik telt meg mindazokkal, akik tisztelték és szerették korábbi lelkipásztorukat.

A szentmisén a jelenlegi plébános az elhunyt pap mivoltát méltatta, utalva mind a keresztelésben meghalásra és Krisztussal feltámadásra, mind pedig a papszentelésben történő halálra, mely jelenti meghalni a világnak és feltámadni az emberek szolgálatára. Minden egyes papban Krisztus jár közöttünk minden egyes emberi hibájával együtt, mert felszenteltségénél fogva Krisztus képmása a világban. Éppen ezért köszönjük Istennek mindazt a szeretetet, amelyet az elhunyt élt meg közöttünk és életünket segítette Isten nagyobb szeretetére.

Köszönjük a híveknek, hogy ilyen szép számmal imádkoztak a szentmisében elhunyt lelkipásztorukért! Kívánjuk, hogy adja meg az Úr elhunyt plébánosuknak az örök élet boldogását!

Lezárult Szentév

2016. november 20-án, Krisztus Király vasárnapján, Zalakaroson is bezárult a szentév. A délelőtt tíz órai ünnepélyes szentmisében a plébános a kereszten köztünk trónoló Krisztus képét állította elénk, aki ezen tettében nem csak kiengesztelő áldozat, hanem egyben az irgalom forrása is. Az a szeretet, amely az Ő tettében megmutatkozott örök reménnyel tölti el mindazokat, akik életük keresztjeit hordozzák. Az Ő elkötelezett szeretete, amely a kereszten megnyilvánult, a kapu az örök élet felé. Ő, aki felemelve, mindeneket magához vonzva akarja ajándékozni Isten kimeríthetetlen irgalmát nem csak a szentévben, hanem a múltban, a jelenben és mindaddig, amíg el nem jön megítélni a világot.

A szentmise áldozását követően elénekeltük a Te Deumot, hálát adva azért a nagy kegyért, amelyet templomunk és az azt meglátogatók a szentévben elnyerhettek. A szentmise végén a pápai himnuszt követően, a templomból való kivonuláskor pedig, kulccsal ténylegesen bezárásra került a kapu, mely a szentév alatt nyitva volt.

Hálát adunk a mindenható és irgalmas Istennek a szentév minden kegyelméért!

Mini irgalmas zarándoklat

2016. október 12-én folytattuk és beteljesítettük elhatározásunkat, hogy, igaz szűk körben, elzarándokoljunk a magyarországi Isteni Irgalmasság templomokba. Első állomásunk Galgagután volt, ahol a templomot Kovács László világi elnök úr mutatta be. A berceli plébániához tartozó filiális templom egy többvallású településen valósulhatott meg. A Mária zarándokútra eső templom kedvelt megállója a zarándokoknak, ahol ökumenikus imahetet is tartanak a téli időszakban.

A szentmisén, amelyet ott tartottunk, helyiek is részt vettek, sőt abban a megtiszteltetésben részesítettek minket, hogy süteményekkel halmozták el zarándoklatunk résztvevőit a szentmisét követően. A templomlátogatás után ebédeltünk Bercelen, majd pedig tovább vitt utunk Győr - Kismegyer felé, ahol a bencés apátság fennhatósága alatti Isteni Irgalmasság lelkészségen Bartók Ferenc OSB plébános úr fogadott minket és mutatta be templomát.

A puritánnak tűnő templom mégis átimádkozott és szimbólumaival emberközeli élményt ad a látogatóknak. A főoltár keresztje Krisztus és Isten emberszeretetének és irgalmának különleges megfogalmazása.

A szentmise után hazafelé hozott az utunk.

Örülünk, hogy sikerült a szentévben Magyarország összes Isteni Irgalmasság templomát meglátogatnunk, ezzel kifejezve örömünket is, hogy ezen irgalom kapcsol össze minket mindnyájunkat az Isten szeretetével.

 

Színházban és Székesfehérváron

2016. szeptember 29-én ötvenfős busszal vettünk részt székesfehérvári székesegyház látogatásán, ahol plébános úr fogadott bennünket. A szentmisét követően a templom rövid bemutatása következett. Bár a templom felújítás alatt áll, mégis jó volt tudni, hogy olyan helyen járhattunk, ahol a történelmünk sok jelentős eseménye történt.

A zarándoklat után Budapestre vitt utunk, ahol a Madách színházban A nyomorultak című előadást tekinthettük meg. A lelki kérdéseket feszegető mű örök érvényű kérdéseket feszegetett.

 

Szent Teréz Misszión

2016. szeptember 24-én nagybusszal zarándokoltunk a Szent Teréz Misszió IX. országos találkozóján. A zarándoklatot Szíva Sándorné szervezte, mivel a zalakomári hívek körében ő ennek a közösségnek a vezetője. A Zalakomáron körülbelül száz tagot számláló misszió célja, hogy papokért imádkozzanak bekapcsolódva az országos misszióba. Minden jelentkező kap egy keresztnevet, és a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy mindennap imádkoznak azért az atyáért, akinek a keresztnevét megkapták.

A zarándokcsoport lelki atyja Somogyi Imre nagyrécsei plébános volt, mivel a helyi plébánosnak elfoglaltsága volt azon a napon. A zarándoklaton főleg zalakomáriak és környékbeli hívek vettek részt.

Somogyi Imre plébános úr a találkozó szentmiséjét követően a zalakomári plébános nevében meghívta a híveket 2017-re a X. Szent Teréz Missziós találkozóra Zalakomárba. Az országos missziós találkozó szervezésnek ötlete egykori plébánosuk, Szi-Márton János atya vágya volt. Sajnos nem élhette meg ezt az ünnepi alkalmat, de bízunk benne, hogy égi közbenjárásával segít a rendezvény megszervezésében.

Somogyi Imre plébános úr az eseménnyel kapcsolatosan azt mondta, hogy számára lelki élmény volt egy olyan közösségbe belépni, ahol érezhetően mindenki szereti a papokat.

Köszönjük a szervezőknek, Imre atyának és a résztvevőknek, hogy papokért imádkoztak ezen a találkozón.

A zarándokhelyiek zarándoklata

2016. szeptember 21-én a zalakarosi egyházközségi testület több tagjával együtt mini zarándoklatot tettünk Nyíregyháza – Örökösföldi Isteni Irgalmasság templomában. Az apropó, hogy felvegyük a kapcsolatot hazánkban oly kevés Isteni Irgalmasság tiszteletére felszentelt templommal valamint az Isteni Irgalmasság Jubileumi évében részünkre is legyen zarándoklat egy Isteni Irgalmasság templomba.

Meglepettek voltak Nyíregyházán, amikor kiderült, hogy nincsenek egyedül ilyen tiszteletre felszentelt templomukkal Magyarországon sem. Nekünk jó érzés volt, hogy azért a mi templomunk az országban a legidősebb ezzel a megtisztelő titulussal, valamint mi már plébánia is vagyunk.

A templomban lévő búcsú elnyerésének gazdag reményében a délután folyamán állatkerti látogatást tettünk, ahol megfigyelhettük Isten csodás alkotásai mellett az emberi találékonyságot is, hogy – a vicc kedvéért – hogyan kell biztonságos kerítést és rácsokat építeni, hogy az állatok ne szabaduljanak ki.

 

Különleges engesztelőnap

2016. szeptember 9-én különös engesztelőnapon vehettek részt a Zalakarosra zarándoklók. Ezen alkalomból ugyanis nem egy vendég atya érkezett, hanem egy majdnem egész esperesi kerületnyi. A Csurgói Esperesi Kerület papsága ugyanis azt gondolta ki, hogy az idei Isteni Irgalmasság Jubileum évében elzarándokol Zalakarosra. A hat atya Roca Dániel Celestin babócsai esperes-plébános, Laczkó-Angi Gyula iharosberényi h.esperes-plébános, Marics József berzencei plébános, püspöki tanácsos, Csatlós István inkei plébános, Bencik Tamás vízvári plébános és az idén kerületből kiköltözött Kóré Mihály somogyszobi plébános volt. Az atyák becsülettel vettek részt az engesztelésen, segítettek gyóntatni, és a helyi plébánossal együtt heten vették körbe a szent áldozat asztalát a szentmisében, amelyet az esperes úr végzett és a helyettes esperes pedig gazdag prédikációjával gazdagított.

Szent István Kardja

2016. augusztus 21-én a zalamerenyei Szent Mihály templomba látogatott Szent István kardjának ereklyésített másolata. A délután fél öt órakor tartott, ünnepélyes bevonulással kezdődő, szentmisét követően a helyiek előadással készültek erre az ünnepi alkalomra. A műsor után bemutatásra került a kard, és megnézhették a látogatók is.

Imatáborok 2016

2016. augusztus 7-13-ig került megrendezésre a XIX. Imatábor – Galamboki Imatábor, Garabonci Imatábor, Homokkomáromi Imatábor. Mintegy kétszáz fő vett részt ezen a héten egy olyan programban, amely a francia imatáborok mintájára honosodott meg nálunk a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánia aktív szervezőin keresztül, akik fontosnak érzik az ifjúság szívéve olyan élményeket adni, mely fölkelti az Istenszeretet fontosságát az életükben. Tudjuk jól, hogy nehéz versenyezni a korunk által alkotott eszközökkel szemben egy belsőleg nyugodtabb ás Istenre figyelőbb életre, de ezek a táborok ezt is elősegítik a fiatalokban.

Az evangéliumok korcsoportnak megfelelő feldolgozása mellett sok gazdag programban vehettek részt a fiatalok ebben az egy hétben.

A programot az idei évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta az EGYH-KCP-16-0158 azonosító számú pályázaton nyert Hárommillió forinttal.

Köszönjük az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek a támogatást, valamint köszönjük a szervezők áldozatos és fárasztó munkáját.

Kívánjuk, hogy az elvetett mag hozza meg bőséges termését!

Hittanosok kirándulása Kaszón

2016.június 18-án Galamboki, Zalakomári hittanosainkkal Kaszóra kirándultunk. Kisvasúttal elvittek minket a Baláta tóig. Ott bemutatták nekünk Kasszó élővilágát. Végig mehettünk a stégen, ami nem régen készült el és bevitt a Baláta láphoz. Aztán végig jártuk az Öregerdő tanösvényt. Megtekintettük a vadasparkot, ahol láthattunk gémszarvast, vaddisznót. Egy tartalmas napot töltöttünk együtt egy nagyon szép környezetben. A gyerekek számára külön élményt jelentett az erdei kisvasút.

 

Győri Bernadett hitoktató

Elsőáldozás Zalakaroson

2016. június 5-én 16 gyermek vehette életében először az Úr Jézust. A tíz fiú és hat leány a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskolában készült fel a szentség vételére, így nem csak zalakarosi, hanem más települések fiataljai közül is többen itt részesültek ebben a szentségben. A gyermekek felkészítője Benkőné Gulyás Edit tanárnő volt, aki több évtizedes tanári és hitoktatói pályafutásának utolsó tanévét tölti.

Ezúton is köszönjük hűséges szolgálatát amit gyermekeink érdekében tett az évtizedek alatt! Kívánjuk Neki a nyugdíjas éveiben a megérdemelt munka utáni pihenést és a jó Isten bőséges áldását!

Balás Béla megyéspüspök úr a bérmálás végeztével nyújtotta át hitoktatónk részére az egyházmegye által kiállított oklevelet, megköszönve a sok éves áldozatos szolgálatot.

Újabb beruházás

2016. június 4-én a kisradai templom új fém szentségházat kapott a főoltárra két fém gyertyatartóval. A beruházás az Eucharisztia méltó őrzése mellett a templom főoltárképéhez is összhangban lévő értéket képvisel. A fejlesztést Garabonc Község Önkormányzata 900.000Ft-tal támogatta.

A korábbi évben is jelentős támogatást kaptunk az Önkormányzattól a garabonci harangláb megújulásához, valamint a kisradai templom harangjainak elektromos vezérléséhez idén pedig a garabonci templom fűtéséhez és megvilágításához. Most pedig a kisradai templom gazdagodhatott. Tudatában vagyunk annak, hogy ezen támogatások az Önkormányzat részéről jelentős áldozatot kívántak meg, de érezzük benne, hogy a helyi emberek lelki életének támogatását is fontosnak tartják ezzel.

Elsőáldozás Galambokon

2016. május 29-én, Úrnapján volt Galambokon az idei évben az elsőáldozás. Mindössze kilenc fő bizonyult arra, hogy a legszentebb Eucharisztiában lévő úr Jézust magukhoz vegyék ezen a szép ünnepen. A plébános a prédikációban hangsúlyozta, hogy a most elsőáldozók még elég jelentős mértékben rászorulnak arra, hogy hitükben és tudatosságukban támogatást kapjanak a szüleiktől. Bár már egyedül el tudnak menni a templomba, a jó példa és a hitünk megélése hiánya nélkül ez a most megkezdett együtt vándorlás Jézussal hamar véget is érhet.

Zarándoklat Budapest kármelita templomba

2016. május 28-án Budapestre zarándokoltunk a Tiszteletreméltó Marton Boldizsár Marcell a kiskomáromi születésű, kármelita atya halálának 50. évfordulója alkalmából rendezett lelkinapra. A zarándoklaton a keszthelyi kármelita atyák szervezésében vehettünk részt. Zalakomárt a plébánoson kívül négy fő Balatonmagyaródot pedig egy fő képviselte.

A program keretében Dr. Semjén Zsolt köszöntőjét követően Francois-Marie Léthel kármelita teológus tartott előadást Marcell atya lelkiségéről majd ünnepélyes szentmisével zárult a lelkinap hivatalos programja.

Alábbi képeken a sírhely mellett az atya szobájának képét is láthatjuk.

 

Színház és bazilika látogatás

2016. május 19-én Budapestre zarándokoltunk a Szent István bazilikába, ahol másfél órás idegenvezetés után szentmisét mutattunk be a Szent Jobb kápolnában. A lelki élményeket követően színház lelki élményei következtek. Dosztojevszkij Karamazov testvérek című drámájának színpadi változatát tekintettük meg a Radnóti színházban. Meglepődve láthattuk, hogy a színházi előadás nehéznek tűnősége ellenére is sok fiatal vett részt az előadáson.

A nap igazán elgondolkodtató lehetett mindazoknak, akik elzarándokoltak velünk. Az emberi létezésünk spirituális nyomainak szemlélésében bőven volt részünk.

Bérmálás Zalakaroson

2016. május 16-án pünkösdhétfőn délelőtt 10 órakor Balás Béla kaposvári megyéspüspök úr bérmálás szentségét szolgáltatta ki fiataljainknak.

A püspök atya prédikációjában az emberi fejlődés eredményének mondta azt, amikor az ember először döbbent rá, hogy van nálánál nagyobb valóság, hogy azt nálánál nagyobbat tisztelnie kell, azt a áldozatok bemutatása is alátámasztja a különböző kultúrákban. Emberi életben az első, aki térdre ereszkedett Isten előtt milyen nagy ugrást tett a felismerésben, hogy hol a helye Isten előtt. Milyen jó, hogy a kinyilatkoztatás révén mi, Jézus elküldésére, megkaptuk a Szentlelket, Aki bennünk lakik. Nincs az ember magára hagyatva, fényt gyújt az emberi lélekben.

Köszönjük a főpásztor szolgálatát!

A pünkösdre készült el templomunk orgonájának karbantartása és hangzásának fejlesztése Zalakaros Új Templomáért Alapítvány jóvoltából, melyet Zalakaros Város Önkormányzata támogatott. A beruházás során öt Viscount hangfal került elhelyezésre a kóruson, ezzel életszerűbb hangzást adva az orgonának. A beruházás mintegy Egymillió – nyolcszázezer forintba került. Köszönjük a támogatást!

Pünkösdre a plébániánk is készült, mivel a templomba új szőnyegeket vásároltunk. A szőnyegek cseréje mintegy négyszázezer forintba került. Köszönjük a hívek támogatását, ami lehetővé tette számunkra a fejlesztést!

 

Májusi Majális

2016. május 7-én került megrendezésre a Galamboki Plébánián az éves sportnap. A futball mellett sakk, pingpong és teke sportágakban mérettek meg a jelentkezők. A sportszerű játékok 9 órakor megnyitóval kezdődtek, a sport után jókedvű ebéd és kötetlen kikapcsolódás következett. A rendezvényen minden korosztály képviseltette magát.

Köszönjük a szervezőknek a jó hangulatú napot!

  

 

 

Beruházás önkormányzati támogatásból

2016. április 17-én kerülhetett beüzemelésre a garabonci Szent Adalbert templomban az új elektromos padfűtés, amelyet Garabonc Község Önkormányzata 1.700.000Ft-tal támogatott. A padok ülőfelületére telepített hőforrások mellett négy infrapanel is került a templomba. A beruházás szükségességét a gáz üzemeltetésű konvektorok rossz állapota valamint nem energiatakarékos üzemmódja tette szükségessé. Bízunk benne, hogy a kezdeti nehézségek ellenére a következő télen már teljesen megtapasztalhatjuk és érezhetjük a számunkra új technika vívmányait.

A beruházással egyben a templom egy új kültéri megvilágítást is kapott.

Köszönjük Polgármester Úrnak és Garabonc Község Képviselőtestületének a támogatást!

Rendkívüli zarándoklat

2016. április 8-án rendhagyó zarándoklaton vehettek részt a zalakarosi Isteni Irgalmasság templomba látogatók. Meghívott vendégünk Dr. Barsi Balázs sümegi ferences szerzetes atya lett volna, aki orvosa utasítására nem tudott eljönni személyesen templomunkba, de a technika vívmányainak köszönhetően, video üzenetben, mégis személyesen szólt hozzánk a szentmisében. A mintegy huszonöt perces prédikációjában az Isten irgalmasságának árára irányította figyelmünket a szenvedő krisztusi szívre irányítva figyelmünket.

A kedves honlapunkat látogató, a személyes video üzenetet az alábbi képre kattintva nézheti meg:

Megköszönjük Balázs atyának a nyitottságot erre a megoldásra, és bízunk benne, hogy azért majd személyesen is meglátogat bennünket. Köszönjük Fodor Balázs diakónus úrnak a felvétel elkészítését és Kelemen István zalaszabari plébános úrnak, hogy a szentmise celebrálását elvállalta.

Irgalom ünnepe

Április 2-án szombaton zarándoklaton vettünk részt Mátraverebély Szentkúton az Irgalmasság Konferencián. Az egész napos program keretében az irgalmasság arcát szemlélhettük, különösen azt az arcot, amellyel a betegek felé fordulhatunk Krisztus urunk példája alapján.

Irgalmasság vasárnapján a Mária Rádió közvetítette a szentmisét Zalakarosról. A szentmisén csángó zarándokok is részt vettek. A szentmisét követően a csángó himnusz után a zarándokok énekekkel dicsérték Istent és kérték a Szűzanya oltalmát.

 

Húsvéti örömeink

Húsvétra valósulhatott meg az egyházközségeink képviselőtestületei által meghatározott felújítási tervek jelentős része a Zalakomári Plébánia területén. Két örömmel is szolgálhatunk a híveknek és a látogatóknak.

A zalakomári plébániatemplomban a korábbi években felmerültek villamossági problémák a túlzottan párás levegő valamint a salétromos falak miatt. A testületünk elhatározta, hogy az idei évben mintegy félmillió forintot különít el a templom villamoshálózatának átnézésére, kijavítására. Varga Sándor zalakomári villanyszerelő a rendszert átnézte, a meglazult, elkorrodálódott kötéseket újra forrasztotta és vízmentes kötésekké alakította át, valamint az elavult reflektorokat modern led technikájú reflektorokra cserélte ki, amivel növekedett a templom belső megvilágításának fénymennyisége és mégis gazdaságosabbá vált az üzemeltetés is. A beruházás az egyházközség önerejéből valósulhatott meg és mintegy 450 ezer forintba került.

                          

A balatonmagyaródi templomban Rieger Ottó által épített pneumatikus orgona került felújításra a nagyböjt során. Több héten át állt az orgona háza üresen, hogy a sípok és a belső berendezések is teljesen felújíthatóak legyenek. Az orgona építése óta az első teljes generál felújítás lehetett ez a mostani alkalom. A beruházás 800 ezer +ÁFA forint értékű, amelyet a Balatonmagyaródi Önkormányzat 500 ezer forinttal támogatott, a többi pénzt egy nagyobb összegű adományozó mellett a hívek adományaiból gyűlt össze.

Köszönjük az adományozók támogatásait valamint a kivitelezők munkáját!

Kívánjuk, hogy a felújítások szolgálják Isten dicsőségét és az itt élő és idelátogató hívek lelki gazdagodását!

  

A győri könnyező Szűzanyánál

2016. március 17-én egyházközségeink egy része Győrbe zarándokolt a Szűzanyához, ahol Stanislaw Dzivisz krakkói bíboros tartotta az ünnepi szentmisét, és egy II. János Pál pápa ereklyét adományozott a győri székesegyháznak. Mi zalakarosiak elmondhatjuk, hogy korábban kaphattunk bíboros úrtól II. János Pál pápa vérereklyét az Isteni Irgalmasság templomunkba.

A szentmisét követően szabadidő volt a zarándokok számára, mely alatt imádkozhattak a Szűzanyához valamint megtekinthették a székesegyházat, Szent László hermáját és Boldog Apor Vilmos szarkofágját. Ezek után meglátogattuk a győri karmelita rendházat, ahol Bakos Rafael atya mutatta be a templomot és beszélt nekünk a kiskomári születésű Marton Boldizsár, rendi nevén Marcell atya, életéről, szentté avatási eljárásának állapotáról.

Az utunk hazafelé irányult, mert az idő elszaladt. Útközben megálltunk még Dr. Suszter Lajos atya síremlékénél is a győri temetőben.

Nagyböjti lelkigyakorlat menete 2016-ban

A nagyböjti lelkigyakorlat menete plébániánkon:

 

2016. márc. 9. szerda                17,00 Balatonmagyaród templom, előtte 16,15- gyónási lehetőség

                                                       A szentmisében betegek kenetének közös kiszolgáltatására is sor kerül!

                                                      18,00 Zalakomár plébániatemplom, gyónási lehetőség

                                                       A szentmisében betegek kenetének közös kiszolgáltatására is sor kerül!

2016. márc. 10. csütörtök        17,00 Galambok plébániatemplom szentmise prédikációval előtte 16,15- gyónási lehetőség

                     A szentmisében betegek kenetének közös kiszolgáltatására is sor kerül!

         18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom szentmise prédikációval, előtte gyónási lehetőség

2016. márc. 11. péntek            15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom gyónási lehetőség, a szentmisében NINCS betegek kenete!

                                                      17,00 Szentmise prédikációval

2016. márc. 12. szombat         14,30 Garabonc templom gyónási lehetőség és szentmise helybeli plébánossal

                                                       A szentmisében betegek kenetének közös kiszolgáltatására is sor kerül!

          15,30 Zalamerenye szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség

                                                       A szentmisében betegek kenetének közös kiszolgáltatására is sor kerül!

                                                      16,30 Kisrada, mint Zalamerenye

                                                      A szentmisében betegek kenetének közös kiszolgáltatására is sor kerül!

          18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom, mint Zalamerenye, a szentmisében NINCS betegek kenete!

Vendégünk Mód Miklós vörsi plébános lesz.

A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, kérjük a hívek együttműködését!

 

2015. márc. 13. vasárnap        07,30 Zalaszentjakab gyónási lehetőség

                                                     08,00 Zalaszentjakab szentmise

                                                     A szentmisében betegek kenetének közös kiszolgáltatására is sor kerül!

 

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket ezen alkalmakra, hogy nagyböjti készületünk lélekemelőbb lehessen!

Ne feledjük el: Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!

Programtervezet 2016. első félév

2016. január 17-23.    Ökumenikus imahét

2016. március 9-12    Nagyböjti lelkigyakorlat, vendégünk Mód Miklós vörsi plébános

2016. március 17.       Nagybőjti zarándoklat Győrbe.

2016. március 24-28. Húsvéti szertartások rendje a szentmisék menüpont alatt találhatók

2016. április 3.            Isteni Irgalmasság templom búcsúja. A szentmisét a Mária Rádió közvetíti

2016. április 8.            Engesztelőnap Zalakaros, vendégünk Dr. Barsi Balázs OFM, sümegi szerzetes

2016. május 7.           Galambok májusi majális

2016. május 13.         Engesztelőnap Zalakaros, vendégünk Világos Krisztián bárdudvarnoki plébános, püspöki titkár

2016. május 16.         Pünkösdhétfő Zalakaros 10 óra bérmálás Balás Béla kaposvári megyéspüspök úr

2016. május 29.         Elsőáldozás Galambok, Zalakaros plébániákon

2016. június 10.         Engesztelőnap Zalakaros, Somos László kaposfői plébános