2021. november 29. hétfő
Taksony, Brenda

Holnap
András, Andor, Endre
napja lesz.
Facebook
Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy a következő engesztelőnap Zalakaroson 2021. december 10.-én lesz. Vendégünk Nagy János nyugalmazott plébános atya lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

A nagyheti és húsvéti szertartások rendje 2020

Kedves Hívek!

 A koronavírusra tekintettel az idei évben a nagyheti és a húsvéti szertartások zöme hívek nélkül lesz megtartva, hátráltatva a vírus terjedését. Viszont azt kérjük, hogy a hívek lehetőleg lelkiekben kapcsolódjanak be a szertartásokba. Ennek módjai akár a média és egyéb internetes eszközökön közvetített szertartások megtekintése és az abba való bekapcsolódás és lelki áldozás végzése, vagy akár az általunk feltüntetett időkben a helyi szertartásokba való lelki bekapcsolódás révén.

A plébániáink területén a zalakarosi Isteni Irgalmasság templomban lesznek csak szertartások.

 Nagycsütörtök: 18 óra utolsó vacsora emlékmiséje

 Nagypéntek: 17 óra 30 perc keresztúti ájtatosság

                          18 óra nagypénteki szertartás

 Nagyszombat: 18 óra húsvéti vigília szertartás

 Húsvét vasárnap: 8 óra ételszentelés a templom előtti téren

                               10 óra ünnepi szentmise

 Húsvét hétfő: 10 óra ünnepi szentmise

 A húsvét vasárnap reggel 8 órakor tartandó ételszentelésre, amely az Isteni Irgalmasság templom előtti téren lesz megtartva, jöhetnek hívek, de aki eljön, tartsa be a hatóságok által előírt biztonsági távolságokat. A templom előtti padokra lehet helyezni az ételeket és a mögötte lévő füves területre lehet állni, hogy a kellő távolságok betarthatók legyenek a szertartás folyamán is.

 A feltámadás reményteli örömét és kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánnak

egyházközségeink képviselőtestületei és

templomaink szolgálattevői!

 

Tájékoztatás a római zarándoklattal kapcsolatosan

 

A 2020 márciusában tervezett Velenece-Padova-Róma-Assisi útvonalú zarándoklat az egészségi veszélyhelyzetre tekintettel elmarad.

Az utazási irodával egyeztettünk, partnereik felé jelzik a lemondásunkat. A befizetett előlegek visszafizetésére akkor tudunk sort keríteni egy összegben, ha az utazási iroda visszautalja részünkre a már befizetett összegeket. Elképzelhető, hogy bizonyos veszteség érheti az utasokat, ha a partnerek a lefoglalásokat nem teljes egészében utalják vissza.

Köszönjük a megértésüket!

Karácsonyi Szentmise miseszándéka

Az idei évben a Zalakarosi Plébánia életében jelentős esemény valósulhatott meg. 2019. december 11-én megtörtént az új plébániaépület műszaki átadása. A beruházás alapmunkálatai mintegy 103,5 millió forintba kerültek, amelyet Magyarország Kormánya 1813/2016. (XII.20) határozata alapján biztosított a Kaposvári Egyházmegye közbejöttével. Természetesen a plébániánk is kivette a részét az előkészületekben, a járulékos feladatok elvégzésével, amelyet jelentősen Zalakaros Város Önkormányzata is támogatott 10 millió forinttal. Reményeink szerint az új épület 2020 első felében már alkalmassá lehet arra, hogy a plébánia teljesen át tudjon költözni. Még infrastrukturális és berendezési feladataink vannak vissza a beköltözhetőségig.

Nem feledkezünk meg azokról a kedves hívekről sem, akik szívügyüknek tekintették és tekintik a plébánia létesülését és fejlődését, és ehhez anyagi és fizikai támogatást biztosítottak. Ezért a korábbi hagyományoktól eltérően a szeretet ünnepén, december 25-én a délelőtt 10 órai ünnepi szentmisét „Hálából az új plébániaépület épülésében közreműködőkért és adományozókért” ajánljuk fel. Ezzel is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a megvalósuláshoz segítette és segíti plébániánk létrejöttét, fejlődését.

Kívánjuk, hogy mindenki kapja meg égi jutalmát minden jóságáért és szeretetéért!

Ádvanti lekigyakorlat 2019

Az idei évben az adventi lelkigyakorlat a következőképpen lesz megtartva:

2019. dec. 10. kedd                  16,00 Balatonmagyaród szentmise prédikációval, előtte 16,15- gyónási lehetőség

                                                     17, 00 Zalakomár templom szentmise prédikációval, előtte gyónási lehetőség

Vendégünk: Bengyák Vince miháldi plébános úr lesz.

 

2019. dec. 12. csütörtök         17,00 Galambok szentmise prédikációval, előtte 16,15- gyónási lehetőség

                                                     18,00 Garabonc szentmise prédikációval, előtte gyónási lehetőség

 

2019. dec. 13. péntek              15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom gyónási lehetőség

                                                                            17,00 Szentmise prédikációval

 

2019. dec. 14. szombat           15,30 Zalamerenye szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség

                                                     16,30 Kisrada, szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség

                                                     18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság, szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség

                                                            Vendégünk Laczkó-Angi Gyula iharosberényi plébános lesz.

 

                     2019. dec. 15. vasárnap               07,30 Zalaszentjakab gyónási lehetőség

                                                                               08,00 Zalaszentjakab szentmise

                                   Vendégünk itt nem lesz.

 

A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, különösen azokon a napokon, amikor két vagy több szentmise van egymást követően, kérjük a hívek együttműködését!

 

Kérjük a Kedves Híveket, hogy éljenek a lelkigyakorlat adta lehetőséggel és végezzék el a karácsonyi szentgyónásukat annak érdekében, hogy lélekemelőbb lehessen a reánk köszöntő ünnep. Kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a legszentebb Oltáriszentséget lelkünk tiszta állapotában vehetjük magunkhoz illendően, ezért is kívánunk lehetőséget adni a szentgyónás elvégzésére.


 

Olaszországi zarándoklat

Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy a tervezett olaszországi zarándoklat tavaszra kerül áthelyezésre, mert nem jött össze megfelelő számú jelentkező. Türelmüket köszönjük!

Nagyböjti lelkigyakorlat menete 2019-ben

A nagyböjti lelkigyakorlatos szentmisék rendje a plébániánkon:

 

2019. ápr. 9. kedd

 17,00 Balatonmagyaród templom Szentmise előtt 16,15- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

 

18,00 Zalakomár plébániatemplom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

2019. ápr. 11. csütörtök  17,00 Galambok plébániatemplom Szentmise előtt 16,15- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.
 

18,00 Garabonc templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmise után betegek kenete.

2019. ápr. 12. péntek

15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom gyónási lehetőség

17,00 Szentmise prédikációval.

2019. ápr. 13. szombat 16,30 Zalamerenye templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.
 

17,30 Kisrada templom Szentmise előtt gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

 

19,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom Szentmise előtt gyónási lehetőség.

Vendégünk Kelemen István zalaszabari plébános lesz.

A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, kérjük a hívek együttműködését!

 

2019. ápr. 14. vasárnap            08,00 Zalaszentjakab templom Szentmise előtt 07,30- gyónási lehetőség. A szentmisében betegek kenete.

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket ezen alkalmakra,

hogy a nagyböjti készületünk lélekemelőbb lehessen!

Ne feledjük el: Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!

2019 évi programok

Az idei évben az Isteni Irgalmasság plébániánk öt éves lesz. Talán már el is felejtettük, hogy azon a szép áprilisi napon, amikor XXIII. János és II. János Pál pápákat szentté avatták, a mi plébániánk is elkezdte egyházi értelemben az önálló működését.
Bár nem erre az alkalomra, és nem ezen jelen kivitelezési formájában szántuk, hogy a plébánia épülete is megvalósulhasson, de végül is reménnyel tájékoztatjuk a kedves látogatókat, hogy, remélhetőleg leküzdve minden akadályt, elkezdődött az új zalakarosi plébánia építése.
Előre láthatóan Zalakomárban a templom megújulásának folytatása valósulhat meg idén. Tervezzük a templom bádog tetőhéjazatának cseréjét cserépre, és a toronyóra is üzembe helyezésre kerülhet. A torony lefestése és a repedések falvarrása is megvalósulhat.
Ezen beruházásokat a magyar kormány támogatásával tudjuk kivitelezni. De természetesen számítunk a továbbiakban is a hívek nagylelkű áldozatára, hiszen minden újdonság belakásra is kell, hogy kerüljön és fenntartási kiadásokat is generál.
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik még hittek a plébánosuknak, hogy egyszer tényleg lesz Zalakaroson új plébánia, és bízva ebben már eddig is adományt adtak a plébánia építésére! Adományaikkal nem csak gazdagítják a plébániánkat, hanem egyben kifejezik Istenbe és az egyházukba vetett szeretetüket is! Azt mondja Jézus: „a mennyben gyűjtsetek kincset” (Mt, 6,20). Kívánjuk legyen mindannyiuk számára szeretetük örök kincs a mennyei Atya előtt!
A tavalyi évben a galamboki plébánia újult meg, hogy méltó helyet adhasson a táborozóknak és egyben szolgálja a galambi híveket is. A beruházással olyan lépések valósultak meg, amelyek hosszú távon mozdítják elő a műemlék épület élettartamát.
Az idei évben az egyházközségi testületek nem változtattak az egyházközségi hozzájárulások mértékén, hiszen 2010-óta hatályban lévő stóladíj táblázat módosításra került a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia előírása szerint, amit a helyi egyházközségeinkben is alkalmazunk.

Az idei év tervezett programjai:

2019. április 28. vasárnap 9 óra elsőáldozás Galambok
2019. április 28. vasárnap 10 óra búcsú Zalakaros
2019. május 19. vasárnap 10 óra elsőáldozás Zalakaros
2019. május 26. vasárnap 9 óra elsőáldozás Zalakomár
2019. június 10. pünkösdhétfő 16 óra bérmálás Zalakaros

 

Adventi lelkigyakorlat 2018

Az idei évben az adventi lelkigyakorlat a következőképpen lesz megtartva:

2018. dec. 11. kedd                                  17,00 Zalakomár templom szentmise prédikációval 16,00- gyónási lehetőség
                                                                     18,00 Balatonmagyaród szentmise prédikációval előtte

2018. dec. 13. csütörtök                           17,00 Galambok szentmise prédikációval előtte 16,30- gyónási lehetőség
                                                                      18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom szentmise prédikációval

2018. dec. 14. péntek                               15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom gyónási lehetőség
                                                                      17,00 Szentmise prédikációval

2018. dec. 15. szombat                             14,30 Garabonc gyónási lehetőség és szentáldozási lehetőség
                                                                      15,30 Zalamerenye szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség
                                                                      16,30 Kisrada, mint Zalamerenye
                                                                      18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság, mint Zalamerenye

Vendégünk Papp Szabolcs somogysámsoni plébános lesz.

A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, kérjük a hívek együttműködését!

2018. dec. 16. vasárnap                             07,30 Zalaszentjakab gyónási lehetőség
                                                                       08,00 Zalaszentjakab szentmise

 

Kérjük a Kedves Híveket, hogy éljenek a lelkigyakorlat adta lehetőséggel és végezzék el a karácsonyi szentgyónásukat annak érdekében, hogy lélekemelőbb lehessen a reánk köszöntő ünnep. Kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a legszentebb Oltáriszentséget lelkünk tiszta állapotában vehetjük magunkhoz illendően, ezért is kívánunk lehetőséget adni a szentgyónás elvégzésére.

Bérmálás Galambokon 2018

2018. május 5.-én volt egyházközségünkben a bérmálás Galambokon. A szentséget 19 fiatalnak Tomanek Péter irodaigazgató szolgáltatta ki. Péter Atya a fiatalokhoz intézett beszédében kiemelve az evangélium kulcsmondatát, a szeretetre helyezte a hangsúlyt. A szentlélek kimeríthetetlen munkája által meg tudunk maradni az Ő szeretetében.

A Jó isten kísérje a fiatalokat az igaz keresztény úton.

Színházlátogatás Pécsen 2018

 2018 április 19-én Pécsre látogattunk. A program nagyon tartalmas volt. Megtekintettük a püspöki palotát, a székesegyházat és a Dzsámit. Az idegenvezetők kimerítő részletességgel elmondták a megtekintett épületek fejlődésének, hanyatlásának és mai formájának kialakulását, fejlődését és az itt szolgáló püspökök, illetve egyházi elöljárók életútját. A Dzsámiban egy szentmisén vettünk részt. Majd az esti program a Magyar Elektra című előadás megtekintése volt.