2023. március 27. hétfő
Hajnalka, Alpár

Holnap
Gedeon, Johanna, Hanna
napja lesz.
Facebook
Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy a következő engesztelőnap Zalakaroson 2023. február 10-én lesz. Vendégünk Csatlós István inkei plébános atya lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Megnyílt a Szentévi kegyek ajtaja

Excellenciás és Főtisztelendő és Balás Béla kaposvári megyéspüspök, 2015. december 8-án a délután három órai szentmise előtt nyitotta meg Zalakaroson az Irgalmasság Rendkívüli Jubileumát a Kaposvári Egyházmegye papságának jelentős részvételével. Az Irgalmasság Kapuja és a jubileumi búcsú elnyerési lehetőségével gazdagodott templomunk kegyelmi kincsestára.
 
Magyarország első Isteni Irgalmasság tiszteletére épített templomát Megyéspüspök Úr áldotta meg 2006-ban, így a következő évben tíz éves is lesz a templom.
 
Búcsúink az utóbbi években is a világegyház nagy eseményeivel is egybecsengtek, II. János Pál pápa boldoggá, 
majd szentté avatása, akinek vérereklyéjét itt tisztelhetjük közöttünk, most pedig szentévi kegyek elnyerésének 
lehetősége van.
 
Köszönjük, és kívánjuk, hogy mind többen éljenek az itt megnyíló lehetőségekkel!
 
(A szentévi búcsúnyerés lehetőségét a korábbiakban már közöltük.)
 
View the embedded image gallery online at:
http://zalakaros.plebania.hu/?start=100#sigFreeIda84f850bc1

Szi-Márton János atya halála

Szi-Márton János atya halála

Váratlanul ért a hír mindannyiunkat, hiszen ember nem gondolta volna, hogy János atyát magához hívja a Teremtő. Még feladatot szánt neki az emberi gondolkodás, de Istenünk másként gondolta. 19 év Zalakomárban, 4 év Galambokon, 15 év Zalaváron, mondhatjuk, hogy a fő műve az volt, hogy életét ajándékozta nekünk.
Köszönjük Istennek, hogy nekünk adta őt és köszönjük neki, hogy közöttünk szolgált.
Kívánjuk, legyen része a mennyei liturgiában, ahol nincs többé könny sem fájdalom!

Irgalmasság Rendkívüli Jubileuma Zalakaroson

 

 

   Főtisztelendő és Excellenciás Balás Béla kaposvári megyéspüspök,
   Ferenc pápa
2015. szeptember 1-jén kelt levele alapján, a jubileumi
   búcsú elnyerésére
a Kaposvári Egyházmegyében három templomot jelölt
   ki az irgalmasság évében
.
   A kaposvári Nagyboldogasszony székesegyházat,
   a zalakarosi Isteni Irgalmasság templomot és
   az andocsi kegytemplomot.

 

Eszerint teljes búcsút nyerhetnek:

1. Akik megtérésük vágyának jeleként a szentévre kijelölt templomok valamelyikébe elzarándokolnak, elvégzik szentgyónásukat, szentmisén vesznek részt, elmondják a Hiszekegyet és imádkoznak a pápáért és a pápa szándékára;
2. Akik nem tudják elhagyni a lakásukat, ha megáldoztak, vagy a tömegtájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak be a szentmisébe és a közös imádságba.

Az Irgalmasság Kapujának megnyitása 2015. december 8-án bezárása pedig 2016. november 20-án lesz.

„A bűn súlyosságára Isten a megbocsátás teljességével válaszol. Az irgalmasság mindig felülmúl minden bűnt, és senki sem állíthat korlátokat a megbocsátó Isten szeretete elé. A Szeplőtelen Fogantatás ünnepén abban az örömben lesz részem, hogy megnyithatom a Szent Kaput, amely ez alkalommal az Irgalmasság Kapuja lesz. Ha valaki átlép rajta, megtapasztalja a vigasztaló, megbocsátó és reményt adó Isten szeretetét.
Elrendelem, hogy ugyanezen a vasárnapon minden részegyházban (egyházmegyében – a szerk.) a székesegyházban, minden hívő anyatemplomában, vagy társszékesegyházban, vagy egy különlegesen jelentős templomban az egész Szentév időtartamára nyissanak egy ilyen Irgalmasság Kapuját. Az ordinárius belátása szerint a kegyhelyeken is nyitható ilyen kapu, ahová sok zarándok látogat el, akiket a szent helyeken megérint a kegyelem és meglátják a megtérés útját. Így tehát minden részegyház úgy élheti át a Szentévet, mint a kegyelem és a lelki megújulás rendkívüli időszakát.” (Ferenc pápa, Misericordiae vultus 3. pont)

Advent ’15

 

Plébániáink területén az alábbi adventi programok lesznek.

Adventi lelkigyakorlat:

2015. dec. 09. szerda
                        17, 00 Zalakomár Komárváros szentmise prédikációval előtte 16,30- gyónási lehetőség
                        18,00 Zalakomár plébániatemplom szentmise prédikációval

2015. dec. 10. csütörtök
                        17,00 Galambok szentmise prédikációval előtte 16,30- gyónási lehetőség
                        18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom szentmise prédikációval

2015. dec. 11. péntek
                        15,00-17,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom gyónási lehetőség
                        17,00 Szentmise prédikációval

2015. dec. 12. szombat
                        15,30 Zalamerenye szentmise prédikációval, előtte és alatta gyónási lehetőség
                        16,30 Kisrada, mint Zalamerenye
                        18,00 Zalakaros Isteni Irgalmasság, mint Zalamerenye

Vendégünk Kelemen Zoltán kemencei plébános lesz.
A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, kérjük a hívek együttműködését!

2015. dec. 13. vasárnap 07,30 Zalaszentjakab gyónási lehetőség
08,00 Zalaszentjakab szentmise

Adventi áhítat:

2014. dec. 13. vasárnap a Zalakarosi Isteni Irgalmasság templomban a délelőtt 10 órai szentmisét követően a Zalakarosi Női Kar tart adventi áhítatot.

Adventi gyertyagyújtás:

Szombatonként Zalakaros 17 óra fürdő előtti sétány
Vasárnaponként Galambokon a 09,00-es szentmisét követően a templom előtti téren
Garaboncon a 18,00 órakor a haranglábnál
Zalakomárban 17,00 órakor a templom előtti téren

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket ezen alkalmakra, hogy adventi készületünk lélekemelőbb lehessen!

Színházlátogatás

 

2015. november 14-én szombaton ötven fős busszal vettünk részt a zalaegerszegi sportcsarnokban bemutatásra kerülő István a király rockoperán. A szerzőkkel és a többségében eredeti előadókkal hallgathattuk meg ezt a klasszis művet. Annak ellenére, hogy nem volt kosztümös az előadás a zene hatása alá lehetett kerülni felidézve az eredeti mű hangulatát, élményét.

Zeng a harang hívó szóval

 

2015. november 7-én kerültek végleges beüzemelésre Zalakaros Isteni Irgalmasság templomának harangjai. Hosszú út vezetett idáig, hiszen már május 31-én megáldásra kerültek az új harangok. Szeptemberben nyílt csak lehetőség arra, hogy a harangok új állványzatát kialakítsák és októberben kezdődött el a működtető eszközök beszerelése, átalakítása. Jelenleg a négy harang jól van, belakják a templom tornyát, és reméljük, hogy belakják a helyiek szívét is imára nyitva ajkaikat hallva a zengő hangokat!
Minden harang megszólal minden nap. Ha az 1 a legnagyobb a 4 a legkisebb, akkor az alábbiak szerint szólnak:
Reggel 6 óra 2 perc 3 harang, délben 2 perc 1 harang, este (télen 19 nyáron 20) 2 harang 2 perc 4 harang 1 perc. Péntek délután 15 óra 1 harang 2 perc.
Szentmisékre hétköznap: csütörtök, szombat első harangszó fél órával a szentmise előtt 2. harang 1 perc, második harangszó negyed órával a szentmise előtt 3 harang 1 perc. Beharangszó csütörtökön 2, 3, 4 harang 1 perc, szombaton 1, 2, 3, 4 harang 2 perc. Vasárnap 9 óra 1 harang 2 perc, 9,30 2 harang 1 perc és 10,00 beharangszó 1, 2, 3, 4 harang 2 perc.
Köszönjük a felajánlásokat!

A harang meghallgatásához kattints ide:

Harang 1

 

Harang 2

 

Roma ifjúsági napon Zalakomárból

 

2015.szept.19-én szombaton a zalakomári felső tagozatos hittanosainkkal Nagybajomba utaztunk az egyházmegye által szervezett roma ifjúsági találkozóra.
Napunk mottója: „Törd át az éjjelt hadd lássák fényed tartsd a gyertyát, szükség van rád óvd a lángját, szükség van rád.”
Somos László atya beszélt Jézus igazságáról és szeretetéről amit egy történeten keresztül mondott el… Játékos feladatban a gyerekeknek meg kellett mondani melyik bibliai szereplő hiányzik a történetből. Gyermekeink nagyon ügyesen és jól megoldották ezt a feladatot. Aztán következett mozgásos feladat. A gyermekeknek különböző labdákkal kellett eltalálni a megfelelő kaput. Voltak sorversenyes játékok. Lehetőség volt gyertyát önteni. Mindenki, amit készített haza is vihette.
A program a templomban ért véget, ahol Marci atya mindenkit név szerint szólított és mindenki kapott tőle ajándékba egy gyertyát. Kézfogáskor azt mondta: SZÜKSÉG VAN RÁD! A gyermekek mind a 33-an nagyon jól érezték magukat. Egy tartalmas napot tölthettünk együtt. Köszönjük a szervezőknek! (Győri Bernadett hitoktató)