2021. január 21. csütörtök
Ágnes

Holnap
Vince, Artúr
napja lesz.
Facebook
Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy a következő engesztelőnap Zalakaroson 2021. január 8.-án lesz. Szónokunk Fodor Balázs plébániánk állandó diakónusa lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Teréz Missziós találkozó Zalakomárban

Nem bérmálás, elsőáldozás és nem temetés híre töltötte meg 2017. szeptember 30-án a zalakomári plébániatemplomot, hanem papokért imádkozó nép. A franciaországi Bruno Thévenin atya kezdeményezésére jóváhagyott „A Gyermek Jézusról Nevezett Szent Teréz Imamisszió”, röviden Teréz Misszió országos X. jubileumi találkozóját látta vendégül a Zalakomári Plébánia, a korábbi plébános Szí-Márton János szándékának megfelelően. Az eseményre 41 településről érkezve a szervezőkkel együtt, mintegy ötszáz ember vett részt a tartalmas programon, amelyben papokért imádkoztak a jelenlévők. A 9-10 óráig tartó rózsafüzér imádságot követően Thévenin atya tartott előadást. 9-11 óráig a híveknek gyónási lehetőséget hat atya biztosított, majd 11 órakor Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek főcelebrálása mellett ünnepelhettük a szentmisében közöttünk is megtestesülő Krisztust. Az érsek atya a prédikációban felidézte Kis Szent Teréz lelkületét, rámutatva arra is, hogy az életszentség eléréséhez nem mindig a hosszú élet vezet, mivel többen is fiatalon váltak szentté a történelem során.

Az ebédszünetet követően Bakos Rafael OCD tartott előadást a helyben született Tiszteletreméltó Marton Marcell atya életéről, majd 15 órától az irgalmasság rózsafüzérét imádkozhatták el a jelen lévők, miközben Thévenin atya elmélkedett. Az imádságot követően személyenkénti áldásra került sor, akár az Oltáriszentséggel, akár a szentek ereklyéivel, az ő közbenjárásukat is kérve.

A rendezvényt a Bonum Tv élőben közvetítette és a Zalai Hírlap is cikket fog készíteni. Köszönjük munkájukat!

A szervezésben külön köszönetet kell mondanunk Zalakomár Polgármesteri Hivatalának, akik sokat segítettek mind az előkészület, mind a lebonyolítás, megvalósításában. Köszönjük mindazoknak, akik kétkezi munkájukkal idejüket és energiájukat nem kímélve bármilyen módon is segítették az ünnepi esemény megtartását. És természetesen, nem utolsó sorban köszönjük mindazoknak, akik eljöttek, és fontosnak tartják, hogy a papokért imádkozzanak.