2018. július 19. csütörtök
Emília, Esztella

Holnap
Illés
napja lesz.
Facebook
Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, a következő engesztelő nap az Isteni Irgalmasság Templomban 2018. augusztus 10-én lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Szi- Márton János atya halálának első évfordulója

2016. november 30-án szerdán emlékeztünk meg Szi-Márton János atya halálának egyéves évfordulójáról a zalakomári plébániatemplomban az este hat órai szentmise keretében. A templom háromnegyedik telt meg mindazokkal, akik tisztelték és szerették korábbi lelkipásztorukat.

A szentmisén a jelenlegi plébános az elhunyt pap mivoltát méltatta, utalva mind a keresztelésben meghalásra és Krisztussal feltámadásra, mind pedig a papszentelésben történő halálra, mely jelenti meghalni a világnak és feltámadni az emberek szolgálatára. Minden egyes papban Krisztus jár közöttünk minden egyes emberi hibájával együtt, mert felszenteltségénél fogva Krisztus képmása a világban. Éppen ezért köszönjük Istennek mindazt a szeretetet, amelyet az elhunyt élt meg közöttünk és életünket segítette Isten nagyobb szeretetére.

Köszönjük a híveknek, hogy ilyen szép számmal imádkoztak a szentmisében elhunyt lelkipásztorukért! Kívánjuk, hogy adja meg az Úr elhunyt plébánosuknak az örök élet boldogását!