2023. június 7. szerda
Róbert, Roberta, Robin

Holnap
Medárd, Zaránd
napja lesz.
Facebook
Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy a következő engesztelőnap Zalakaroson 2023. június 9-én lesz. Vendégünk Vajda Gábor balatonboglári plébános atya lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Az Új év kezdetére

Jó, hogy az év első napján az Anyaszentegyház Szűz Mária Istenanyaságát ünnepli, mert az édesanyai szeretetet mindannyian megtapasztaltuk az életünkben, így az Ő anyai szeretetén keresztül könnyebb megsejtenünk Isten felettünk való szeretetét is. A Boldogságos Szűzanya felénk forduló szeretete az Isten szeretetében gyökereződik, amit Ő oly szépen meg is imádkozott a lukácsi evangéliumban: „Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő akit szentnek hívunk.”

A megtestesülés ténye töltse el szíveinket az emberi méltóság iránt érzett és vallott elköteleződésünkben. Ez segít bennünket az Irgalmasság Rendkívüli Jubileuma évében az embertársaink felé fordulásban. Hiszen ha Isten Fia nem átalkotta meg magára ölteni az emberi testet, nekünk még inkább tiszteletben kell tartanunk annak méltóságát, mind önmagunk, mind embertársaink felé.

Legyen segítségünkre ebben a Szentcsalád: Mária az ő édesanyai szeretetével, Szent József az atyai megtisztelő elköteleződésével, Jézus pedig az Isten és a szülei iránt megélt engedelmességével!

Mint minden évben, a január a mi plébániáinkon évzárással és képviselőtestületi ülések armadájával jár. Idén is így volt. Immáron hét képviselőtestületi ülést tartottunk meg. A testületek meghallgatták az elmúlt év számadását, a döntéseikben pedig a helyi szempontokat és lehetőségeket vitatták meg. A korábbi évek egyházi hozzájárulás mértékét illető egység az új plébánia hozzánk kapcsolásával, valamint az év elején megtörtént ülések alapján újra szerteágazó lett. Zalakaros, Garabonc és Kisrada testülete úgy döntött, hogy az egyházi hozzájárulás mértékét 3.500Ft/fő/évben állapítja meg. Zalamerenye, Galambok, megtartotta a 3.000Ft/fő/év hozzájárulást. Zalakomárban 2.500Ft/fő/évre, Balatonmagyaródon pedig 2.200Ft/fő/évre emelte a testület a hozzájárulás mértékét.

Az idei év csendesnek ígérkezik. Kisebb fejlesztéseket tudunk kieszközölni önerőből, hogy maradjanak némi biztonsági megtakarításaink.

Zalakarosra az Irgalmasság Rendkívüli Jubileuma alkalmából két nagyobb programot terveztünk.

Kívánjuk a Kedves Híveknek, hogy az új esztendő legyen Isten szeretetében gazdagodó!