2023. június 7. szerda
Róbert, Roberta, Robin

Holnap
Medárd, Zaránd
napja lesz.
Facebook
Tájékoztatjuk a Kedves Híveket, hogy a következő engesztelőnap Zalakaroson 2023. június 9-én lesz. Vendégünk Vajda Gábor balatonboglári plébános atya lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Irgalmasság Rendkívüli Jubileuma Zalakaroson

 

 

   Főtisztelendő és Excellenciás Balás Béla kaposvári megyéspüspök,
   Ferenc pápa
2015. szeptember 1-jén kelt levele alapján, a jubileumi
   búcsú elnyerésére
a Kaposvári Egyházmegyében három templomot jelölt
   ki az irgalmasság évében
.
   A kaposvári Nagyboldogasszony székesegyházat,
   a zalakarosi Isteni Irgalmasság templomot és
   az andocsi kegytemplomot.

 

Eszerint teljes búcsút nyerhetnek:

1. Akik megtérésük vágyának jeleként a szentévre kijelölt templomok valamelyikébe elzarándokolnak, elvégzik szentgyónásukat, szentmisén vesznek részt, elmondják a Hiszekegyet és imádkoznak a pápáért és a pápa szándékára;
2. Akik nem tudják elhagyni a lakásukat, ha megáldoztak, vagy a tömegtájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak be a szentmisébe és a közös imádságba.

Az Irgalmasság Kapujának megnyitása 2015. december 8-án bezárása pedig 2016. november 20-án lesz.

„A bűn súlyosságára Isten a megbocsátás teljességével válaszol. Az irgalmasság mindig felülmúl minden bűnt, és senki sem állíthat korlátokat a megbocsátó Isten szeretete elé. A Szeplőtelen Fogantatás ünnepén abban az örömben lesz részem, hogy megnyithatom a Szent Kaput, amely ez alkalommal az Irgalmasság Kapuja lesz. Ha valaki átlép rajta, megtapasztalja a vigasztaló, megbocsátó és reményt adó Isten szeretetét.
Elrendelem, hogy ugyanezen a vasárnapon minden részegyházban (egyházmegyében – a szerk.) a székesegyházban, minden hívő anyatemplomában, vagy társszékesegyházban, vagy egy különlegesen jelentős templomban az egész Szentév időtartamára nyissanak egy ilyen Irgalmasság Kapuját. Az ordinárius belátása szerint a kegyhelyeken is nyitható ilyen kapu, ahová sok zarándok látogat el, akiket a szent helyeken megérint a kegyelem és meglátják a megtérés útját. Így tehát minden részegyház úgy élheti át a Szentévet, mint a kegyelem és a lelki megújulás rendkívüli időszakát.” (Ferenc pápa, Misericordiae vultus 3. pont)